Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NEWSLETTER, 24 października 2023 r.

I. INFORMACJE WŁADZ DZIEKAŃSKICH – Rada Wydziału w dn. 17.10.2023 r.

1. Z inicjatywy własnej Minister Edukacji i Nauki przyznał nagrodę Panu dr. hab. Leszkowi Korporowiczowi, prof. UJ za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.   

2. Prof. dr hab. Robert Kłosowicz został wybrany do Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Stosunki międzynarodowe. Kadencja nowych członków rozpocznie się 1 stycznia 2024 r. Pan Profesor został również wybrany Przewodniczącym Rady Dyscypliny Stosunki międzynarodowe w UJ prowadzonej na WSMiP. Jest to trzecia dyscyplina prowadzona na naszym Wydziale.  

3. Prezydium Polskiej Akademii Nauk w dniu 26 września br. powołało członków Komitetu Badań nad Migracjami PAN na kadencję 2023-2026. Z WSMiP zostali powołani Państwo: dr hab. Jan Brzozowski, prof. UJ, dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ, prof. dr hab. Dorota Praszałowicz.  

4. Interdyscyplinarna konferencja pt. „Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje? zorganizowana przez Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego została wyróżniona nagrodą w IV edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego im. Antoniego Kaliny w kategorii: wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla etnologii, antropologii społeczno-kulturowej. Osoby zaangażowane w przygotowanie merytoryczne wydarzenia to Państwo: dr Pawel Plichta, dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ, dr Barbara Weżgowiec i dr Anna Duda.   

5. W dniach 20-22 września br. na naszym Wydziale odbył się IV Kongres Europeistyki, zatytułowany „Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej w dobie kryzysów”, w którym wzięło udział około 180 badaczy z całego kraju. Podczas Kongresu odbył się również Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, na którym wybrane zostały władze PTSE na kadencję 2023-2027:  

  • Członkiem Zarządu Głównego PTSE i równocześnie Wiceprezesem Towarzystwa został dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ  
  • Członkiem Rady Naukowej Towarzystwa wybrano dr. hab. Dariusza Niedźwiedzkiego, prof. UJ  
  • Członkinią Głównej Komisji Rewizyjnej, jako Zastępczyni Przewodniczącego, została dr hab. Magdalena Góra prof. UJ.  

Podczas otwarcia Kongresu wręczono również Nagrody PTSE. Wśród laureatów znalazły się osoby związane z WSMiP:  

  • Dr Adam Kirpsza został wyróżniony III miejscem w kategorii „najlepszy artykuł naukowy”  
  • Dr Dominika Proszowska, absolwentka Instytutu Studiów Europejskich, otrzymała I miejsce w kategorii „na najlepszą rozprawę doktorską.”  

Jednocześnie Organizatorzy Kongresu serdecznie dziękują wszystkim osobom z naszego Wydziału, które brały udział w tym wydarzeniu za zaangażowanie, pomoc a także aktywny udział w Kongresie.  

6. Na mocy Zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 października 2023 roku zostało wprowadzone kształcenie zdalne 30 i 31 października oraz 3 listopada br., z wyjątkiem wybranych kierunków anglojęzycznych. Zdalnie pracować będą również pracownicy administracji.

7. Przypominamy o konieczności zgłaszania nowych publikacji do Repozytorium UJ najpóźniej miesiąc po ich ukazaniu się, a w przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny o konieczności poinformowania pracownika Biblioteki o dyscyplinie, do jakiej ma być przypisana publikacja i złożeniu stosownej deklaracji również w ciągu miesiąca.   

8. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o przyznaniu Nagród Rektora UJ w kategoriach: działalność naukowa i działalność organizacyjna dla Pracowników WSMiP przygotowany przez Wydziałową Komisję ds. Finansów i Nagród.   

II. NAJNOWSZE PUBLIKACJE

Monografie i rozdziały w monografiach

Artur Gruszczak and Sebastian Kaempf (eds.), Routledge Handbook of the Future of Warfare, Routledge, Abingdon – New York, 2023, s. xix+469.  

Akos Kopper, Andras Szalai and Magdalena Góra, ‘Populist Foreign Policy in Central and Eastern Europe: Poland, Hungary and the Shock of the Ukraine Crisis.’ In: Giurlando, P., Wajner, D.F. (eds.) Populist Foreign Policy: Global Foreign Policy Studies. Palgrave Macmillan, Cham, 2023.  

Haris Dajc, Natasza Styczynska (eds.) Faces of Populism in Central and South-Eastern Europe, Wydawnictwo UJ,  e-book w otwartym dostepie.  

Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, chapters 33-35: Cutting Terrorist Monetary Flows and Money Laundering in Tunisia; Legal and Institutional Framework for Counter-Terrorism Financing Policy in Algeria; Morocco's Efforts against Terrorism Financing. In Scott N Romaniuk, Christian KaunertAmparo Pamela H Fabe (eds.), Countering Terrorist and Criminal Financing. Theory and Practice,  Tylor &Francis Group, 2023.  

Artur Gruszczak, "Post-Modern Warfare”, In: The Routledge Handbook of the Future of Warfare, ed. Artur Gruszczak and Sebastian Kaempf, Routledge, Abingdon – New York 2024, pp. 212-223  

Łukasz Kamieński, Military Neuroenhancement, in Routledge Handbook on the Future of Warfare, ed. Artur Gruszczak and Sebastian Kaempf, Routledge, London, pp. 341–352.  

Artykuły  

Natasza Styczyńska & Jan D. Meijer (2023) The ‘pure Polish people’ vs the ‘European  elite’  – how do populism and Euroscepticism interact in Polish politics?, Journal of Contemporary European Studies, DOI: 10.1080/14782804.2023.2251000.  

Magdalena Lisińska, The Falklands/Malvinas as an Identity Dispute: A Constructivist Analysis of the British and Argentinian PositionsThe International Spectator, online first, 25 Sep 2023.  

Magdalena Góra & Katarzyna Zielińska (2023) The role of religion in sovereignist narratives of European integration: symbolic thickening and identity marking. East European Politics, DOI: 10.1080/21599165.2023.2225030.  

Natalia Ożegalska-Łukasik, Emotions Behind the Mas - from Fear for One’s Health to National Pride. An Analysis of Chinese COVID-19 Educational Materials for Children. Polish Sociological Review 2023, no. 223(3): 337–352.   

Piotr Faliszewski, Jarosław Flis, Dominik Peters, Grzegorz Pierczyński, Piotr Skowron, Dariusz Stolicki, Stanisław Szufa, Nimrod Talmon, Participatory Budgeting: Data, Tools and Analysis, “Proceedings of the Thirty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence” (IJCAI-2023), s. 2667.  

Krzysztof Kościelniak, K. (2023). The Neoplatonic Roots of Apophatic Theology in Medieval Islam on the Example of Maqāmāt aṭ-ṭuyūr/Manṭiq aṭ-ṭayr (The Conference of the Birds) by ʿAṭṭār Nīšāpūrī (ca. 1145–1221). “Verbum Vitae”, 41(3), 647–672. 

https://doi.org/10.31743/vv.16185  

Ewa Bujwid-Kurek, Czwarta władza wobec trójdzielności władz - próba enumeracji "Horyzonty Polityki" 2023, tom 14, nr 48.  

Leszek Korporowicz, Podmiotowość i prawa narodów w dyskursie wartości i postaw, „Perspektywy Kultury”, t. 41, nr 2/2, 2023.  

Leszek Korporowicz, Prawa narodów w dobie interakcji kultur: wstęp do części tematycznej numeru, „Perspektywy Kultury”, t. 41, nr 2/2, 2023.  

Artur Gruszczak, „Poland as a Frontline State: The Impact of the War in Ukraine on Military-Academic Education”, w: Military-Academic Education in the Current International Environment. Proceedings of the 8th Symposium of Military Academies, Ahmed Bin Mohammed Military College, Doha 2023, s. 316-328.   

GRANTY

Dr Ewa Kamarad: Grant na realizację projektu pt. „Towards Universal Parenthood in Europe” przyznany przez Komisję Europejską w ramach programu Justice Programme (JUST). Grant będzie realizowany przez dwa lata, we współpracy z naukowcami z 5 uniwersytetów europejskich: Uniwersytetu w Genui, Barcelonie, Antwerpii, Osijeku i Sofii. 

Prof. dr hab. Bogusław Pacek jest laureatem w konkursie Unia Europejska na realizację Międzynarodowego projektu Project 101049389 — EMPATHY. Koordynator projektu realizowanego przez Instytut Bezpieczeństwa I Rozwoju Międzynarodowego EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland. Pan Professor otrzymał również grant z Fundusz Wyszechradzkiego na realizację projektu Security education on procedures for live bombs and other military explosive materials, realizowanego z udziałem Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Polecamy również
Indywidualne konsultacje metodologiczne

Indywidualne konsultacje metodologiczne

Zmiana dyżuru Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji

Zmiana dyżuru Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji

Spotkanie informacyjne na temat konkursów IDUB na WSMiP w 2024 roku

Spotkanie informacyjne na temat konkursów IDUB na WSMiP w 2024 roku

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej WSMiP UJ z 4 lutego 2024 r.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej WSMiP UJ z 4 lutego 2024 r.