Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownik naukowy Wydziału doradcą Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego Polski

Dr hab. Robert Kłosowicz, pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, został powołany przez Prezydenta RP w skład 14-osobowego Zespołu Interesów Narodowych i Celów Strategicznych.

Celem Zespołu "jest dokonanie oceny Polski jako podmiotu bezpieczeństwa narodowego oraz zdefiniowanie na tej podstawie interesów narodowych i celów strategicznych".

Zespół ten powstał w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego Polski. Sam Przegląd jest realizowany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczącym zespołu jest dr Janusz Onyszkiewicz.

Termin opracowania wstępnego Raportu Zespołu ustalono na koniec marca bieżącego roku.

Dr hab. Robert Kłosowicz, ur. 1965 - absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, tam też doktoryzował się (2001) i habilitował (2009), adiunkt w Katedrze Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w badaniach nad rolą sił zbrojnych w dyplomacji oraz problematyką międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Był stypendystą krajowych i zagranicznych fundacji naukowych, w tym: Fundacji Nauki Polskiej, The Kościuszko Foundation, The De Brzezie Lanckoroński Foundation, The Ryoichi Sasakawa Foundation.

Jest autorem kilku monografii z zakresu stosunków międzynarodowych i historii wojskowości, m.in. Nowy Orlean 1815 (Warszawa 2000), Wojna amerykańsko-brytyjska 1812-1814 (Kraków 2003), Inczhon - Seul 1950 (Warszawa 2005), Documents and Readings in American History: From the Colonies to the End of the Nineteenth Century (Kraków 2005), U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych (Kraków, 2008).

   
 

Opis fotografii:

Robocze spotkanie Zespołu Interesów Narodowych i Celów Strategicznych w dniu 10 stycznia 2011 r. W pierwszym rzędzie od lewej: Przewodniczący Zespołu, dr Janusz Onyszkiewicz oraz dr hab. Robert Kłosowicz. Fot. BBN.

Dr hab. Robert Kłosowicz odbiera z rąk Prezydenta RP nominację na członka Zespołu.