Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt badawczy dra Macieja Stępki oraz dr Agaty Mazurkiewicz w konkursie SocietyNow!- Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Projekt badawczy autorstwa dra Macieja Stępki z Instytutu Europeistyki oraz dr Agaty Mazurkiewicz z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych został zakwalifikowany do realizacji w ramach konkursu #1 SocietyNow!- Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Celem projektu o tytule „Rezyliencja (resilience) jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach pandemii COVID-19. Przypadek Rzeczypospolitej Polskiej” jest rozpoczęcie dyskusji i zarysowanie obszaru dla niezbędnych pogłębionych badań na temat odporności wspólnotowej, umiejętności antycypacyjnych i adaptacyjnych polskiego państwa i społeczeństwa w czasach i w następstwie kryzysów takich jak pandemia COVID-19. W tym kontekście projekt skupia się na krytycznej analizie działalności państwa, identyfikując przykłady najbardziej wyraźnych braków rezyliencji, jak i oddolnych i odgórnych metod jej stymulacji.

logo