Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181015

Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych

Data: 15.10.2018 - 16.10.2018
Miejsce: Polska Akademia Umiejętności; Kraków, ul. Sławkowska 17, Sala im. Karoliny Lanckorońskiej
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, Komisja Etnograficzna Polska Akademia Umiejętności
Kontakt: Paweł Plichta kultura.uj.konferencja@gmail.com, pawel.plichta@uj.edu

W trakcie dwudniowych obrad zostaną zaprezentowane referaty i prezentacje dotyczące kulturotwórczej roli tekstów religijnych; ich zastosowania i oddziaływania zarówno w obrębie ruchów religijnych, jak i w kontekstach pozasakralnych; związanych z nimi praktyk i wierzeń; nawiązań literackich, a także współczesnych trawestacji i przekształceń np. w komiksie czy Internecie. Mowa będzie zatem m.in. o ezoterycznej recepcji ksiąg Wschodu, amuletach biblijnych w późnoantycznym Egipcie, Biblii w twórczości Wacława Potockiego i Fiodora Dostojewskiego, Sodomie i Gomorze w relacjach podróżników i pielgrzymów, komiksowych narracjach dotyczących św. Agaty i św. Rozalii, różnych kontekstach funkcjonowania modlitewników, ormiańskiej Księdze śpiewów żałobliwych „Narek”, litewskojęzycznych drukach religijnych, hiszpańskich grzesznych romansach rycerskich, ruchu Żydów mesjanistycznych, staroobrzędowcach na terenie Polski, Amiszach w kulturze popularnej, ruchu „Radasteja”, jediizmie, brytyjskiej wicca tradycyjnej, nowoczesnych, religijnych wymiarach twórczości Nazaria Moreno Gonzáleza, jak i o współczesnych „zabawach” Biblią.

Plakat konferencji (PDF)