Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki - nowa publikacja autorstwa pracowników naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa publikacja autorstwa dr. hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ oraz dr Joanny Mormul

Autor: Robert Kłosowicz, Joanna Mormul

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki
  • w języku angielskim: Eritrea and its influence on the political situation in the Horn of Africa

Nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce i data wydania: Kraków 2018

Ilość stron: 280

Ilość arkuszy wydawniczych: 14,5

Numer ISBN/ISSN: 978-83-233-4379-0

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: Erytrea, Etiopia, Dżibuti, Róg Afryki, stosunki międzynarodowe w Afryce
  • w języku angielskim: Eritrea, Ethiopia, Djibouti, Horn of Africa, international relations in Africa

Opis publikacji

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się książka autorstwa dr. hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ oraz dr Joanny Mormul pt. Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki. Monografia jest owocem projektu naukowego „Erytrea i jej destabilizujący wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki” realizowanego w ramach grantu OPUS finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2012/07/B/HS5/03948) w latach 2013-2017.

Róg Afryki od wielu lat przyciąga uwagę analityków i międzynarodowych obserwatorów. Region ten stał się przedmiotem zainteresowania nie tylko ze względu na rolę jaką odgrywa we współczesnych stosunkach międzynarodowych (położenie w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych, bliskość Półwyspu Arabskiego z jego ogromnymi złożami surowców energetycznych), ale także w reakcji na wewnątrzregionalne procesy destabilizujące relacje pomiędzy państwami położonymi w jego obrębie i generujące liczne konflikty o charakterze zarówno wewnętrznym, jak i międzynarodowym.

Punktem wyjścia dla rozważań podjętych w niniejszej monografii jest jedno
z najmłodszych państw regionu Rogu Afryki, Erytrea, w której losach jak w soczewce odbijają się główne problemy doświadczane przez państwa kontynentu (wieloletnia walka
o niepodległość, autorytaryzm jako środek budowania spójnego państwa i społeczeństwa, konfliktowe relacje z sąsiadami, pozimnowojenne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
i trudne stosunki z wielkimi mocarstwami). Autorzy nie poprzestają jednak na prezentacji przypadku Erytrei – publikacja w sposób bardzo szeroki i kompleksowy przedstawia główne wyzwania i zagrożenia dla stabilności Rogu Afryki wynikające z ukształtowanych historycznie współzależności obecnych w relacjach poszczególnych aktorów regionalnych, zjednoczonych wspólnotą losów w ramach regionalnego systemu bezpieczeństwa.

- z recenzji dr. hab. Wiesława Lizaka

Polecamy również
"Shooting Up. A History of Drugs in Warfare" – nakładem wydawnictw Oxford University Press, Hurst Publishers oraz Audiabe Studios ukazała się książka dr. hab. Łukasza Kamieńskiego
"Civil Society, Democracy and Democratization" – nowa publikacja dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves
"Euro-Atlantic Security Policy: Between NATO Summits in Newport and Warsaw" – nowa książka pod redakcją dr. hab. Artura Gruszczaka, prof. UJ