Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie „Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania UJ”

W imieniu Zespołu badawczego projektu ACT (act-on-gender.eu) i Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania UJ zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu pt. „Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania UJ”, które prowadzone jest przez Instytut Socjologii oraz Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ w ramach projektu Horyzont 2020 ACT: Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (umowa nr 788204).

Link do ankiety: https://www.act-on-gender.eu/survey/index.php/813685?lang=pl

Celem tego międzyuczelnianego badania jest poznanie warunków i bezpieczeństwa pracy w uczelniach, doświadczeń związanych z karierą zawodową oraz możliwości łączenia pracy zawodowej i opieki nad osobami zależnymi z perspektywy równości płci. Wyniki badania posłużą do zaprojektowania i wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawienie warunków pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, stworzenie bezpiecznego środowiska pracy oraz realizację zasady równego traktowania.

Badanie jest skierowane do pracowników i pracownic Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy prowadzą badania naukowe, jak również tych, którzy wspierają je poprzez pracę w administracji – czyli osób na stanowiskach naukowych, naukowo-dydaktycznych, administracyjnych i technicznych (bez względu na rodzaj umowy). Państwa udział w badaniu jest niezwykle istotny. Jakość zebranych danych zależy od szerokiego udziału w badaniu osób zatrudnionych w naszej uczelni. Pozwoli to także uwzględnić różnorodne doświadczenia pracowników i pracownic. Badanie realizowane będzie cyklicznie (co dwa lata) we wszystkich jednostkach UJ.

Badanie prowadzone jest on-line w dniach 15.06-10.07.2020. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 30 minut. Ankietę można przerwać w każdej chwili, klikając „Wznów później” na górze każdej strony ankiety i wrócić do niej w późniejszym czasie.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Pragniemy zapewnić, że badanie realizowane jest zgodnie z zasadą anonimowości i z poszanowaniem poufności udzielanych odpowiedzi. Państwa dane osobowe pozwalające na identyfikację tożsamości nie będą zbierane, a Państwa odpowiedzi nie będą udostępnione osobom trzecim. Uzyskane wyniki zostaną zaprezentowane w formie zbiorczych opracowań.

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie do badania prosimy o kontakt z jego administratorkami: dr Ewą Krzaklewską (ewa.krzaklewska@uj.edu.pl) oraz Ewą Stoecker (ewa.stoecker@uj.edu.pl).

Będziemy wdzięczne za zaangażowanie w realizację badań i dziękujemy za poświęcony czas!

Zespół badawczy projektu ACT (act-on-gender.eu) i Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania UJ

Logo projekt