Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ za najlepszą pracę dyplomową.

Nagroda Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ jest przyznawana autorom najlepszych prac magisterskich i licencjackich przygotowanych w ramach wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

Obrona pracy dyplomowej zgłaszanej do nagrody powinna się odbyć najpóźniej 30 września 2022 r. Zgłoszenia prac w wersji elektronicznej wraz z załącznikami, opisanymi w regulaminie, należy przesyłać do p. Anny Łukaszewicz-Derwich adres e-mailowy anna.lukaszewicz-derwich@uj.edu.pl

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń to 30 września 2022 r.

Polecamy również
Godziny dziekańskie w poniedziałek 3 października
Godziny dziekańskie w poniedziałek 3 października
Rekrutacja na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe "Współczesne Chiny: społeczeństwo, polityka, gospodarka".
Rekrutacja na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe "Współczesne Chiny: społeczeństwo, polityka, gospodarka".
29 sierpnia 2022 r.,  dziekanat Wydziału będzie pracował zdalnie
29 sierpnia 2022 r., dziekanat Wydziału będzie pracował zdalnie
Spotkanie informacyjne dotyczące Programu IDUB na WSMiP
Spotkanie informacyjne dotyczące Programu IDUB na WSMiP