Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Konkurs i nowy dział pisma "Samorząd Terytorialny"

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Konkursu pisma "Samorząd Terytorialny" oraz na temat nowego działu tegoż czasopisma.

Akademia Polsko-Litewska (sprawozdanie)

Wśród studentów, skupionych wokół Klubu Jagiellońskiego i Koła Nauk Politycznych UJ, powstał plan zorganizowania Akademii Polsko - Litewskiej, który miał na celu połączenie konferencji naukowej z integracją młodzieżowych środowisk akademickich Polski i Litwy

Sukcesy doktorantów WSMiP UJ

W miesiącu listopadzie i grudniu 2009 roku trzech uczestników studiów III stopnia Wydziału SMiP UJ wybrano na reprezentantów środowiska doktorantów na poziomie ogólnouczelnianym i ogólnopolskim

Wydział SMiP UJ w prestiżowym rankingu

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, jako jedyny z Polski, został poddany ocenie w ramach rankingu sporządzanego przez niemieckie Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (Centrum für Hochschulentwicklung, CHE)

Konwersatorium doktoranckie

Zapraszamy wszystkich chętnych do wysłuchania referatów a następnie dyskusji na tematy będące przedmiotem badań doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w ramach Konwersatorium doktoranckiego