Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W ramach serii ukazały się następujące tomy:

 

1. Grzybek Dariusz, Nauka czy ideologia. Biografia intelektualna A. Krzyżanowskiego, 2006

 

 

 

 

 

 


2. Drzonek Maciej, Między integracją a europeizacją. Kościół katolicki w Polsce, 2006.

 

 

 

 

 

 

 


3. Chmieliński Maciej, Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo, 2006.

 

 

 

 

 

 

 


4. Nieć Mateusz, Rozważania o pojęciu polityki w kręgu kultury attyckiej, 2006.

 

 

 

 

 

 

 
5. Sokołów Florian, Zięba Andrzej (oprac.), Nahum Sokołów. Życie i legenda, 2006.

 

 

 

 

 

 

 


6. Porębski Leszek, Między przemocą a godnością. Teoria polityczna H. D. Lasswella, 2007.

 

 

 

 

 

 

 


7. Mazur Grzegorz, Życie polityczne polskiego Lwowa 1918-1939, 2007.

 

 

 

 

 

 

 


8. Janusz Józef Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, 2006.

 

 

 

 

 

 


9. Karas Marcin, Integryzm bractwa kapłańskiego św. Piusa X, 2008.

 

 

 

 

 

 


10. Naschert Guido Rebes Marcin (eds.), European Ideas on Tolerance, 2009.

 

 

 

 

 

 


11. Gacek Łukasz, Chińskie elity polityczne w XX wieku, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

12. Zemanek Bogdan, Tajwańska tożsamość narodowa w publicystyce politycznej, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Lencznarowicz Jan, Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944-1956, 2009.


 

 

 

 

 

14. Grabowski Andrzej, Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego, 2009.