Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy dydaktyczne

Dokumenty ogólne

Dokumenty dotyczące pełnomocnictw

Pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach związanych z Regulaminem studiów:

  • Prodziekan ds. dydaktycznych;
  • IAiSP UJ: Wicedyrektor ds. dydaktycznych - dr Agnieszka Małek (pełnomocnictwo), Kierownik TransAtlantic Studies – dr hab. Małgorzata Zachara (pełnomocnictwo);
  • IE UJ: Dyrektor Instytutu, Wicedyrektor ds. dydaktycznych - dr Krzysztof Koźbiał (pełnomocnictwo);
  • INPiSM UJ: Wicedyrektor ds. dydaktycznych – dr Paweł Scigaj (pełnomocnictwo), Kierownik Studiów Niestacjonarnych – dr hab. Olgierd Grott (pełnomocnictwo);
  • IRiEW UJ: Wicedyrektor ds. dydaktycznych – dr Agnieszka Malska-Lustig (pełnomocnictwo);
  • ISM UJ: Wicedyrektor ds. dydaktycznych – dr Franciszek Czech (pełnomocnictwo);
  • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu: Dyrektor Instytutu, Wicedyrektor ds. dydaktycznych – dr Karolina Rak (pełnomocnictwo);
  • Katedra Ukrainoznawstwa: Kierownik Katedry;
  • Kierownik International Relations and Area Studies – dr hab. Dorota Pietrzyk Reeves (pełnomocnictwo).

Dokumenty dotyczące doskonalenia jakości kształcenia