Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia III stopnia (doktoranckie)

Program studiów doktoranckich

Pomoc materialna

Informacje dla uczestników studiów III stopnia (doktoranckich) o pomocy materialnej na Wydziale można znaleźć na stronie Towarzystwa Doktorantów UJ.

Koordynatorem ds. stypendialnych na Wydziale jest mgr Paweł Mielnik, którego biuro mieści się przy ul. Romana Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a), Welcome Centre, 1 piętro, pokój 1.08, przyjmuje on w dni robocze w godzinach: 10:00-14:00.

Stypendia i sprawozdawczość

Przewody doktorskie