Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy WSMiP UJ pełniący funkcje publiczne

Zaszczytem i powodem do dumy dla pracowników i studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest fakt, że członkami naszej Społeczności Akademickiej są osoby zaufania publicznego, piastujące wysokie godności w służbie państwowej i samorządowej.

Wiedzą o tych reprezentantach naszego Wydziału, obdarzonych szczególnym zaufaniem społecznym i równocześnie obarczonych szczególnie ważnymi obowiązkami w służbie publicznej, chcielibyśmy podzielić się z naszym otoczeniem społecznym.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista pracowników WSMiP pełniących funkcje publiczne

Dr hab. Krzysztof Bojko

Od 1998 jest starszym ekspertem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Departamencie Afryki, Azji, Australii i Oceanii, a od 2012 roku Ambasadorem RP w Ammanie.

Opublikował ok. 30 artykułów naukowych nt. historii Rosji, sytuacji w regionie BW, relacji polsko-izraelskich, polsko-żydowskich i Jordanii. Jest autorem oraz współautorem 8. książek i opracowań:

  1. „Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987-2006", Warszawa (PISM) 2006,
  2. „Wybrane aspekty polityki Izraela, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec Palestyńskiej Władzy Narodowej", Kraków 2007 (współautor),
  3. „Stosunki dyplomatyczne Moskwy z Europą Zachodnią w czasach Iwana III", Kraków 2010,
  4. „Polish – Jordanian Relations. Towards closer cooperation", Amman 2012,
  5. „Poland - Jordan – European Union. Future Aspects", Amman 2011. (współautor).
  6. „Poland – Jordan – European Union. Aspects of cooperation and mutual experiences of reforms", Amman 2012. (współautor),
  7. "Poland – Jordan – European Union: A new role of Europe in the Middle East after the Arab Spring", Amman 2013, (współautor),
  8. "Past – Present - Future. Bonds Between Poland and Jordan – Europe and the Arab World", Amman 2013. (współautor).

Na codzień pracuje jako samodzielny pracownik naukowy w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Dr Krzysztof Mazur

Ukończył politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofię z elementami socjologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił doktorat na temat projektu politycznego ruchu społecznego "Solidarność". Absolwent The Phoenix Institute Summer Seminar na University of Notre Dame w USA.

Pracuje w Katedrze Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor licznych prac i publikacji. Laureat ogólnopolskiego konkursu na pracę naukową poświęconą Solidarności przyznawaną przez NSZZ „Solidarność" Region Wielkopolska (2006) oraz Nagrody im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (2012).

Od wielu lat łączy pracę naukową z działalnością publiczną. W latach 2002-2009 pracownik Fundacji Instytutu Tertio Millennio. Od 2002 r. członek Klubu Jagiellońskiego i redakcji "Pressji".

W październiku 2015 r. powołany przez Prezydenta RP do Narodowej Rady Rozwoju.

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Krakowa (od 2002 r.), prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych.

Był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu (w latach 2001-2005), do listopada 2011 r. – sędzia Trybunału Stanu.

Jacek Majchrowski urodził się 13 stycznia 1947 r. w Sosnowcu. Swoje życie związał z Krakowem, a pracę z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1970 r. ukończył studia. W 1974 r. zdobył tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji, w 1978 r. habilitował się, a w 1988 r., jako jeden z najmłodszych w historii UJ, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. W latach 1987-1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji.

Jako wojewoda krakowski w latach 1996-1997 przyczynił się m.in. do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie i do podpisania wstępnej umowy o budowie centrum koncertowo-kongresowego. Uratował przed likwidacją Teatr STU. Doprowadził ponadto do przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich pochowanych na krakowskich Plantach, w pobliżu Barbakanu, na cmentarz Rakowicki. Zakończył w ten sposób ostry konflikt w mieście, przybierający niejednokrotnie formę publicznych demonstracji.

Od 1999 r. należy do SLD, na czas trwania kadencji prezydenckiej zawiesił swe członkostwo. Jest także członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz wielu naukowych towarzystw zagranicznych, między innymi elitarnego Associazione degli Storici Europei.

Od marca 2011 r. wiceprezes Związku Miast Polskich.

Zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Bordeaux i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kawaler Orderu Legii Honorowej Republiki Francuskiej (od października 2013 r.).

Profesor Jacek Majchrowski jest autorem wielu opracowań naukowych oraz licznych książek historycznych, przede wszystkim dotyczących II Rzeczypospolitej, m.in. wydanej przez Księgarnię Akademicką pozycji: "Pierwsza Kompania Kadrowa - portret oddziału".

Żonaty, dwóch synów, wnuk, wnuczka.

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Urodził się w Krakowie w 1954 r. Odbył studia w zakresie ekonomii i historii sztuki. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad trzystu prac naukowych, w tym wielu książek.

W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa. Od 1991 organizator i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. członek tytularny Comité international d'histoire de l'art (CIHA), członek Rady Europa Nostra i Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ekspert European Heritage Label, członek Komitetu Doradczego Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh.

Od 2000 przewodniczy Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W lutym 2012 został wybrany na v-ce przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Dr hab. Arkady Rzegocki prof. UJ

Dr hab. Arkady Rzegocki prof. UJ jest ambasadorem RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dr hab. Arkady Rzegocki jest profesorem nadzwyczajnym UJ w Katedrze Filozofii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Wcześniej pracował w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UJ (1996-2010), a także był wykładowcą Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (2010-2016) oraz Visiting Scholar w Sidney Sussex College w Cambridge w 2014 roku.

W latach 2012-2013 był Prodziekanem ds. międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Pomysłodawca i kierownik Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, od 2015 r. pełnił funkcję kierownika dwuletnich studiów podyplomowych „English and European Law" realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UJ wraz z British Law Center Cambridge.

Jako politolog i historyk idei koncentruje swoje badania na polskiej i angielskiej myśli politycznej, koncepcjach racji stanu oraz soft power.

Opublikował m.in. monografie "Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce" (2008) oraz "Wolność i sumienie" (2004). Redaktor wyborów pism T. B. Macaulay'a ("O makiawelizmie, rewolucjach i postępie", 1999), Stanisława Tarnowskiego ("Z doświadczeń i rozmyślań", 2000), Juliana Klaczki ("Dwaj kanclerze", 2009) i lorda Actona ("W stronę wolności", 2006), a także prac zbiorowych "Państwo jako wyzwanie" (2000), "Narody i historia" (2000), "Historia ma konsekwencje" (2010), "Polska czyli…" (2011) oraz "Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939-1990" (2013). Współautor m.in. "Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?" (2009) oraz "Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka" (2010).

Od wielu lat działacz społeczny i publicysta. Jeden ze współzałożycieli, były prezes, a obecnie członek honorowy Klubu Jagiellońskiego. Były członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Pressje" w latach 2002 - 2011. W 2009 r. mianowany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Od 2014 r. jest radnym Krakowa i przewodniczym Komisji Innowacji Rady Miasta Krakowa.

Dr hab. Krzysztof Szczerski, prof. UJ

Krzysztof Szczerski to naukowiec o uznanym autorytecie, doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor nadzwyczajny w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. To również autor wielu książek poświęconych m.in. zagadnieniom polityki zagranicznej, integracji europejskiej i administracji publicznej.

Od wielu lat łączy pracę naukową ze służbą na rzecz państwa i uczestnictwem w życiu politycznym Polski. W rządzie Jarosława Kaczyńskiego pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych oraz wiceministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2009-2010 był członkiem Rady Służby Cywilnej, a w latach 2010-2011 doradcą strategicznym PiS w Parlamencie Europejskim. W okresie od 2011 do 2015 roku był posłem na Sejm RP VII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

7 sierpnia 2015 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odpowiedzialnego za politykę zagraniczną.

Przez dwa lata (2012-2014) dr hab. Krzysztof Szczerski prof. UJ pełnił funkcję redaktora naczelnego Dwumiesięcznika "Arcana".

Dr Krzysztof Strzałka

Zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Politolog, historyk i zawodowy dyplomata. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział Historyczny) oraz Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie (Wydział Nauk Politycznych). Podyplomowe studia z dziedziny zarządzania i gospodarki rynkowej.

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UJ (od 1999 r.), a następnie w Instytucie Europeistyki UJ (Zakład Systemu Politycznego Unii Europejskiej) oraz w Instytucie Studiów Politycznych PAN – Zakład Europeistyki (w latach 2005-2013). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, NATO oraz Rządu Włoskiego. Współpracuje z uniwersytetami włoskimi i brytyjskimi.
Autor monografii i kilkudziesięciu publikacji na temat stosunków międzynarodowych, polityki europejskiej, stosunków polsko-włoskich, dyplomacji Stolicy Apostolskiej oraz historii dyplomacji w języku polskim, włoskim i angielskim.
Główne obszary jego zainteresowań to dyplomacja i polityka międzynarodowa Stolicy Apostolskiej, polityka europejska i zagraniczna Włoch, koordynacja polityki europejskiej w krajach UE, dyplomacja współczesna, historia dyplomacji, kwestie religijne w polityce międzynarodowej. Przygotowuje habilitację nt. dyplomacji Stolicy Apostolskiej.
Zajęcia dydaktyczne prowadzi w Instytucie Europeistyki i innych jednostkach Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (m.in. Polityka zagraniczna Polski po 1918 r., Polityka UE w basenie M. Śródziemnego, Protokół dyplomatyczny i etykieta współczesna, Dyplomacja współczesna, Dyplomacja i polityka międzynarodowa Stolicy Apostolskiej, Historia dyplomacji).

Od 2000 r. pracownik etatowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych – egzamin konkursowy i aplikacja dyplomatyczno-konsularna. Urzędnik mianowany w Służbie Cywilnej. Pełnił m.in. funkcje I sekretarza w Ambasadzie RP w Rzymie (w latach 2000-2005), radcy w Departamencie Strategii i Planowania oraz w Departamencie Europy MSZ, Konsula Generalnego RP w Mediolanie (w latach 2008-2012 r.). Od 2013 r. I radca w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, a następnie radca-minister i naczelnik wydziału w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. W 2016 r. powołany na stanowisko zastępcy dyrektora tego departamentu.