Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia powstania Wydziału

Kalendarium wydarzeń z historii Wydziału za lata 2002-2015 znajduje się w dziale "Kalendarium wydarzeń".

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych został powołany uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2000 roku. Zobacz relację z obchodów XV-lecia Wydziału...

Działalność rozpoczął 1 października 2001 roku, przyjmując strukturę organizacyjną określoną uchwałą Senatu z dnia 20 grudnia 2000 roku, a obejmującą trzy instytuty:

  • Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (jednostka wyłoniona z Wydziału Prawa i Administracji UJ),
  • Studiów Polonijnych i Etnicznych (wcześniej Instytut Polonijny, działający jako jednostka pozawydziałowa) oraz
  • nowo tworzony Studiów Regionalnych (pomyślany jako jednostka grupująca badaczy zajmujących się badaniami nad kulturami charakterystycznymi dla różnych części świata: Europy, Ameryki Północnej i Łacińskiej, Rosji i Ukrainy, a także Bliskiego i Dalekiego Wschodu).

W ramach Wydziału działała też do 2005 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Od początku istnienia Wydziału w jego jednostkach prowadzone były studia na trzech kierunkach:

  • politologia i stosunki międzynarodowe (oba kierunki prowadzone w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, założonym w 1970 r. jako drugi w Polsce instytut politologii, sięgający tradycjami istniejącej już przed I wojną światową Polskiej Szkoły Nauk Politycznych związanej z Wydziałem Prawa naszej Uczelni; dalej przywoływany niekiedy jako INPiSM) oraz
  • kulturoznawstwo (prowadzone w pozostałych jednostkach Wydziału na specjalnościach: amerykanistyka, latynoamerykanistyka, rosjoznawstwo, ukrainoznawstwo, kulturoznawstwo międzynarodowe oraz studia bliskowschodnie i dalekowschodnie, początkowo – do ustanowienia nowego kierunku studiów Europeistyka – także na specjalności europeistycznej);

od momentu zaakceptowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowego kierunku studiów Europeistyka, studia prowadzone były na Wydziale już na czterech kierunkach.

Studia na kierunku kulturoznawstwo prowadzone były w czterech instytutach:

  • Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (IAiSP),
  • Studiów Regionalnych (ISR),
  • Bliskiego i Dalekiego Wschodu (IBiDW),
  • Rosji i Europy Wschodniej (IRiEW),

a także w Katedrze Ukrainoznawstwa (KU).

Studia na dwóch kierunkach: politologia i stosunki międzynarodowe, prowadzone były w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych; Instytut Europeistyki prowadzi studia na kierunku europeistyka.

Kronika nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kronika nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (od 1801 r.)