Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej

dr Marcin Zubek

e-mail: marcin.zubek@uj.edu.pl
Al. Mickiewicza 3, pok. 129
31-120 Kraków

Pełnomocnik do koordynowania organizacji i utworzenia Wydziałowej Biblioteki

mgr Agnieszka Basiarz

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Dziekana Wydziału SMiP UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia - Przewodniczący Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ

 

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ (Instytut Europeistyki)

 

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr Bartłomiej Brążkiewicz (Instytut Rosji i Europy Wschodniej)

 

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr Agnieszka Małek (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych)
 

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr Denys Pilipowicz (Katedra Ukrainoznawstwa)

 

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr Paweł Plichta (Instytut Studiów Międzykulturowych)

 

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych)
 

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr Krzysztof Jakubczak (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu)

 

Przedstawiciel Towarzystwa Doktorantów.

Mgr Adrian Brona (doktorant w IBiDW)

 

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Agata Kempa (studentka w INPiSM)​​

 

Przedstawiciel pracowników administracji WSMiP UJ

Mgr Anna Łukaszewicz-Derwich