Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka – strategie – interwencje - nowa publikacja pod redakcją pracownika naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że w wydawnictwie Adam Marszałek ukazała się praca pod redakcją Dariusza Kozerawskiego

Redaktor: Dariusz Kozerawski.

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka – strategie – interwencje                           
  • w języku angielskim: International Security. Policies – Strategies – Interventions

Nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo Adam Marszałek

Miejsce i data wydania: Toruń 2019

Ilość stron: 266

Ilość arkuszy wydawniczych: 12

Numer ISBN: 978-83-8180-101-0

Ilość punktów: 20 (redakcja), 20 (autorstwo rozdziału)

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: bezpieczeństwo międzynarodowe, strategie, konflikty, interwencje, działania stabilizacyjne
  • w języku angielskim: international security, strategies, conflicts, interventions, stabilization operation

Opis publikacji:

Autorzy publikacji prezentują zagadnienia wspólczesnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie polityki, doktryny i strategii. Dużo uwagi poświęcono konfliktom, sporom i interwencjom w kontekście szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Na szczególne podkreślenie zasługują – wykorzystane w pracy nad książką - unikatowe doświadczenia autorów zdobyte podczas wykonywania zadań w strefach działań wojennych i w czasie operacji stabilizacyjnych, jak również prowadzone przez nich badania terenowe w strefach konfliktów, rejonach pokonfliktowych oraz w warunkach interwencji międzynarodowych na Bałkanach, Bliskim Wschodzie, Kaukazie i w Azji Centralnej.     

The authors of the collected volume make enquiries into the contemporary international security environment, focusing on aspects of politics, doctrine and strategy. Much attention has been devoted to conflicts, disputes and interventions in the context of threats to and opportunities for international security. What deserves a special recognition is the authors’ unique experience gained while performing duties in the zones of war and post-conflict stabilization, as well as their field research in war zones, during post-conflict operations and international interventions in the Balkans, Middle East, Caucasus and Central Asia.

okładka

Recommended
Totemism of the Modern State: On Hans Kelsen’s Attempt to Unmask Legal and Political Fictions and Contain Political Theology - nowa publikacja pracownika naszego Wydziału
Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału
Wojna i nomos. Carl Schmitt o problemie porządku światowego - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału
Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny 1939-1989 - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału