Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Обучение на польском языке

Приём на Факультет международных и политических исследований Ягеллонского университета осуществляется в системе электронной регистрации кандидатов (страница доступна на польском и английском языках). Подробную информацию о процессе приёма можно найти на странице Отдела по организации приёма студентов. Страница доступна на польском, английском и русском языках.

Кандидаты, владеющие польским языком, могут выбрать программу обучения на нашем Факультете на польском языке. Факультет предоставляет широкий выбор направлений, специальностей и специализаций:

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Amerykanistyka

Bezpieczeństwo narodowe

Kulturoznawstwo: specjalność kulturoznawstwo międzynarodowe

Latynoamerykanistyka

Migracje międzynarodowe

Politologia

Politologia: specjalność doradztwo polityczne

Politologia: specjalność dziennikarstwo polityczne

Relacje międzykulturowe: specjalizacja komunikacja międzykulturowa

Relacje międzykulturowe: specjalizacja mediacje i praca z mniejszościami

Rosjoznawstwo

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe: specjalność bezpieczeństwo międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe: dyplomacja współczesna

Stosunki międzynarodowe: integracja europejska

Studia azjatyckie: specjalność studia bliskowschodnie (moduł: Izrael)

Studia azjatyckie: specjalność studia bliskowschodnie (moduł: świat arabski)

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie (moduł: Chiny)

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie (moduł: Indie i Azja Południowa)

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie (moduł: Japonia)

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie (moduł: Korea)

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie (moduł: Azja Centralna)

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie (moduł: Azja Południowo-wschodnia)

Studia eurazjatyckie

Studia europejskie: specjalność niemcoznawstwo

Studia europejskie: specjalność ekspert organizacji społecznych

Studia europejskie: specjalność analityk zjawisk i procesów

Studia polsko-ukraińskie

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Bezpieczeństwo narodowe

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Amerykanistyka: (specjalność Ameryka Północna lub Ameryka Łacińska)

Bezpieczeństwo Narodowe

Europeistyka

Europeistyka: (specjalność niemcoznawstwo lub wiedza o Holokauście i ludobójstwach)

Kulturoznawstwo: kulturoznawstwo międzynarodowe

Kulturoznawstwo: rosjoznawstwo

Migracje międzynarodowe

Politologia: specjalność dziennikarstwo polityczne

Politologia: specjalność instytucje i zarządzanie polityką

Politologia: specjalność polityki publiczne

Politologia: specjalność transformacje polityczne i ustrojowe

Relacje międzykulturowe: specjalizacja relacje międzykulturowe w turystyce

Relacje międzykulturowe: specjalizacja kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych

Stosunki międzynarodowe: specjalność studia nad rozwojem

Stosunki międzynarodowe: specjalność studia strategiczne

Studia azjatyckie: specjalność studia bliskowschodnie

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie

Studia eurazjatyckie

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Bezpieczeństwo narodowe

STUDIA STACJONARNE III STOPNIA

Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie

Studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o polityce

STUDIA PODYPLOMOWE

Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie

Współczesne Chiny: społeczeństwo, polityka, gospodarka

Imigranci w Polsce: wyzwania społeczno-kulturowe i prawne

Wiedza o Rosji współczesnej

 

Więcej szczegółów na: https://erk.uj.edu.pl/