Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Akredytacje

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała Wydziałowi Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia. PKA jest państwową instytucją, oceniającą poziom jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych.

W uchwale Nr 535/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 września 2013 roku stwierdzono, iż "Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w stopniu wyróżniającym spełnia kryteria oceny instytucjonalnej dotyczące:

  • strategii rozwoju,
  • wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
  • prowadzonych badań naukowych,
  • a także współpracy krajowej i międzynarodowej.

Kryteria odnoszące się do celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych, zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, wewnętrznych przepisów normujących proces zapewnienia jakości kształcenia oraz systemu wsparcia studentów i doktorantów spełnione są w pełni.

Działalność prowadzona przez Wydział spełnia zatem przyjęte kryteria jakościowe, stanowiące podstawę wydania oceny wyróżniającej".

Następna ocena działalności Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ powinna nastąpić w roku akademickim 2020/2021.