Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Praktyczne informacje

Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym na studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, jak i na całym Uniwersytecie, można znaleźć na stronie internetowej poświęconej rekrutacji na studia.

Na stronie poświęconej rekrutacji na studia można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące:

  • ogólnych warunków rekrutacji w UJ,
  • obliczania wyniku,
  • opłat,
  • wymaganych dokumentów,
  • wpisów na studia,
  • rekrutacji cudzoziemców.