Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Навчання російською та українською мовами

Прийом на навчання на Факультет міжнародних і політичних досліджень Ягеллонського університету, здійснюється в системі Електронної реєстрації кандидатів (реєстрація польською та англійською мовами). Більш детальна інформація на сайте Приймальної комісії Ягеллонського університету (доступна польською, англійською та російською мовами).

З недавнього часу існує на нашому Факультеті можливість навчання російською та українською мовами:

Програма Польсько-українських студій має міждисціплінарний характер, її мета -- наблизити студентам різні аспекти широко окресленого явища пограниччя (ang. borderlands). Розглянуто проблеми мультикультуралізму та викликів, які він ставить перед сучасним світом загалом та Європою зокрема (багатоетнічність, дво- та багатомовність, проблеми культурної ідентичності, пошук шляхів міжкультурного діалогу тощо). Висвітлено питання польсько-українських контактів в контексті історії Центрально-Східної Європи та сучасної ситуації регіону. Особливу увагу присвячено питанням європейської інтеграції України.