Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje i zespoły robocze - kliknij element z listy aby rozwinąć

Zespół ds. nauki i badań naukowych WSMiP UJ

Zespół ds. nauki i badań naukowych WSMiP UJ pracuje pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Ewy Bujwid-Kurek prodziekana ds. nauki. Zespół zajmuję się głównie monitorowaniem grantów wszelakiego autoramentu oraz inspirowaniem pracowników naukowych naszego Wydziału do ich pozyskiwania. W skład Zespołu wchodzą:

 • Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek (Prodziekan ds. nauki)
 • Dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek (IAiSP)
 • Dr hab. Agnieszka Gronek (KU)
 • Dr Błażej Sajduk (INPiSM)
 • Dr Kinga Gajda (IE)
 • Dr Rafał Kwieciński  (IBiDW)
 • Dr Wojciech Mazur (ISM)
 • Dr Michał Kuryłowicz (IRiEW)

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

Przewodniczący: dr Kinga Gajda, Instytut Europeistyki UJ

Podstawowym zadaniem Zespołu jest docieranie z informacją o działalności dydaktycznej, edukacyjnej i naukowej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ do szkół średnich oraz do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Dokonuje się to poprzez przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych (filmy, ulotki, gadżety), udział przedstawicieli Wydziału w dorocznych wydarzeniach promocyjnych (Dni Otwarte UJ, Festiwal Nauki, targi edukacyjne), jak i przez obecność w mediach.

Zespół wypracował także i realizuje kilka stałych projektów promocyjnych: esej na tematy politologiczne i kulturoznawcze, „Azymut Liceum" (wizyty w zainteresowanych liceach w całej Polsce), prezentacje w wyższych szkołach zawodowych, konkurs wiedzy o współczesnych zagadnieniach politycznych i społecznych Polski, Europy i świata (inauguracja jesienią 2015).

W skład Zespołu wchodzą: dr hab. Andrzej Porębski, prodziekan ds. finansowych WSMiP UJ jako przewodniczący oraz przedstawiciele wszystkich jednostek Wydziału.

Wydziałowy Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Zespół zajmuje się podtrzymywaniem i rozwijaniem współpracy międzynarodowej na poziomie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Zespół pracuje pod kierunkiem Pana dr Marcina Zubka, Pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej, w skład zespołu wchodzą:

 • dr Agnieszka Nitszke (INPiSM)
 • dr Magdalena Modrzejewska (IAiSP)
 • dr Małgorzata Kołaczek (ISM)
 • dr Bartlomiej Brążkiewicz (IRiEW)
 • dr Natasza Styczyńska (IE)