Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KOMISJE  WYDZIAŁOWE

powołane uchwałą Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr VIII/IX/2019/2020/9 z dnia 15 września 2020 r.

na okres kadencji: 2020  – 2024

Komisja ds. Kadrowych:

Przewodniczący: Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ 

Zastępca Przewodniczącego: Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

Członkowie:

Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus 

Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny 

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński 

Dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ 

Dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ 

Dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ 

Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ 

 

Komisja ds. Finansów i Nagród: 

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ 

Członkowie: 

Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Prof. dr hab. Adam Jelonek 

Dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ 

Dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ 

Dr hab. Franciszek Czech 

Dr hab. Adrian Tyszkiewicz 

Dr hab. Alicja Nowak 

Dr Mirosław Natanek 

Przedstawiciel związków zawodowych – z głosem doradczym

Przedstawiciel Wydziału w Stałej Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Nagród – członek lub zastępca członka – z głosem doradczym

 

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna: 

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ

Członkowie: 

Dr Agnieszka Małek 

Dr Edyta Chwiej  

Dr Danuta Gałyga 

Dr Małgorzata Kołaczek (od 1.10) 

Dr Wojciech Burek 

Dr Michał Lipa 

Dr Rafał Kęsek 

Dr Michał Rzepecki 

Dr hab. Marcin Grabowski  

Przedstawiciel studentów Agata Kempa 

Przedstawiciel doktorantów Adrian Brona 

 

Komisja ds. Oceny Okresowej: 

Przewodniczący: Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Członkowie:

Dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ 

Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

Prof. dr hab. Adam Jelonek 

Dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ 

Dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ 

Dr hab. Franciszek Czech 

Dr hab. Adrian Tyszkiewicz 

Dr hab. Alicja Nowak 

Dr Mirosław Natanek 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza: 

Przewodniczący: Dr hab. Łukasz Jakubiak

Członkowie: 

Dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ 

Dr hab. Marek Świstak, prof. UJ 

Dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ 

Dr Paweł Plichta 

2 Przedstawicieli studentów