Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KOMISJE  WYDZIAŁOWE

powołane uchwałą Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr VIII/IX/2019/2020/9 z dnia 15 września 2020 r.

na okres kadencji: 2020  – 2024

Komisja ds. Kadrowych:

Przewodniczący: Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ 

Zastępca Przewodniczącego: Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus 
 • Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny 
 • Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński 
 • Dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ 
 • Dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ 
 • Dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ 
 • Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ 

 

Komisja ds. Finansów i Nagród: 

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ 

Członkowie: 

 • Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Adam Jelonek 
 • Dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ 
 • Dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ 
 • Dr hab. Franciszek Czech 
 • Dr hab. Adrian Tyszkiewicz 
 • Dr hab. Alicja Nowak 
 • Dr Mirosław Natanek 
 • Przedstawiciel związków zawodowych – z głosem doradczym
 • Przedstawiciel Wydziału w Stałej Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Nagród – członek lub zastępca członka – z głosem doradczym

 

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna: 

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ

Członkowie: 

 • Dr Agnieszka Małek 
 • Dr Edyta Chwiej  
 • Dr Danuta Gałyga 
 • Dr Małgorzata Kołaczek (od 1.10) 
 • Dr Wojciech Burek 
 • Dr Michał Lipa 
 • Dr Rafał Kęsek 
 • Dr Michał Rzepecki 
 • Dr hab. Marcin Grabowski  
 • Przedstawiciel studentów Kamil Kozak (od 1.01.2021)
 • Przedstawiciel doktorantów Adrian Brona 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza: 

Przewodniczący: Dr hab. Łukasz Jakubiak

Członkowie: 

 • Dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ 
 • Dr hab. Marek Świstak, prof. UJ 
 • Dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ 
 • Dr Paweł Plichta 
 • 2 Przedstawicieli studentów