Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenia i komunikaty Dziekana

Zarządzenia Dziekana

Komunikat Dziekana w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2022

Komunikat Dziekana WSMiP z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przebiegu egzaminów dyplomowych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Dziekana w sprawie liczebności grup na zajęciach dydaktycznych (z dnia 30 września 2020 r.)

Zarządzenie nr 1/2017 Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3/2016 Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zasad podziału tzw. kosztów pośrednich z projektów badawczych uzyskanych przez pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. 

Uchwały Rady Wydziału

Uchwała Rady Wydziału w sprawie stypendiów doktoranckich (z dnia 12 września 2017 r.)