Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Proponowana tematyka Zjazdu

znaki zapytania

Zachodzące współcześnie zjawiska określane jako prezydencjalizacja, profesjonalizacja czy mediatyzacja polityki wiążą się ze wzrostem znaczenia przywództwa politycznego, dlatego postanowiliśmy uczynić to zagadnienie motywem przewodnim kolejnego Zjazdu. Jego tematyka będzie się koncentrowała na fenomenie przywództwa we współczesnych systemach politycznych, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i w praktyce politycznej. Pragniemy poddać dyskusji przywództwo w reżimach demokratycznych i niedemokratycznych, zastanowić się nad stanem badań oraz stosowanymi w tym zakresie metodami i technikami, a także zagadnieniem przywództwa kobiet w polityce. Oprócz rozważań teoretycznych będzie także miejsce na dyskusje nad instytucjonalnymi, społecznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami przywództwa w różnych kulturach politycznych i prawnych wraz z egzemplifikacjami obrazującymi współczesne trendy w badaniach nad przywództwem.