Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zalecenia

Zarządzenie nr 4 Rektora UJ z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 131 Rektora UJ z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 127 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Dziekana WSMiP z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przebiegu egzaminów dyplomowych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zalecenia dotyczące zdalnego nauczania na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Pliki do pobrania
pdf
Zalecenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 99 Rektora UJ z dnia 14 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19B

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat nr 22 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 września 2020 roku W sprawie organizacji pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie