Skip to main content

网页内容展示 网页内容展示

路径导航 路径导航

网页内容展示 网页内容展示

网页内容展示 网页内容展示

Dziesięciolecie projektu „Uniwersytecka Klasa Kompetencji Międzykulturowych"

W październiku br. odbyła się inauguracja kolejnego roku szkolno-akademickiego uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowych prowadzonej przez Instytut Studiów Europejskich. Bardzo cieszymy się z tego, że znowu będziemy pracować z uczniami z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

To jubileuszowy rok pracy uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowych, która  w tym roku świętuje dziesięciolecie istnienia. Klasa została założona przez prof. dr hab. Zdzisława Macha i mgr Bożenę Cudak w 2011 roku. Od początku prace klasy koordynuje dr hab. Kinga Anna Gajda.

uczniowe uniwerysteckiej klasy kompetecji międzykulturowych