Skip to main content

网页内容展示 网页内容展示

网页内容展示 网页内容展示

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022

W imieniu Pana Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, dra hab. Pawła Laidlera prof. UJ, serdecznie zapraszamy na transmisję online z ceremonii inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na naszym Wydziale. Ceremonia odbędzie się w dniu 1 października o godzinie 16:00.

Transmisja na żywo odbędzie się na kanale Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w serwisie YouTube. 

Program wydarzenia:

 • Gaude Mater Polonia
 • Wystąpienie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
  dr. hab. Pawła Laidlera, prof. UJ
 • Wystąpienie Prodziekan ds. dydaktycznych
  dr hab. Ewy Trojnar, prof. UJ
 • Immatrykulacja studentów
 • Wystąpienie Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WSMiP
  Igora Majerczaka
 • Wystąpienie Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji
  dr hab. Doroty Pietrzyk-Reeves, prof. UJ
 • Wykład Inauguracyjny prof. Emiliana Kavalskiego
  "China and the Evolving Patterns of International Relations"
 • Gaudeamus Igitur

Profesor Emilian Kavalski pracuje w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju WSMiP UJ w ramach programu NAWA Chair. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. decentracji stosunków międzynarodowych z perspektywy post-zachodniej oraz podejść nieantropocentrycznych. Opublikował 4 książki, z których najnowszą jest The Guanxi of Relational International Theory. Jest redaktorem serii wydawniczej Rethinking Asia and International Relations i regionalnego czasopisma Asian Studies Review. Przed dołączeniem do CSMR Emilian Kavalski pracował na University of Nottingham Ningbo (Chiny), Australian Catholic University oraz Western Sydney University w Sydney (Australia). Na UJ prof. Kavalski realizuje we współpracy z dr. hab. Marcinem Grabowskim projekt "Promując porządek w okresie zawirowań". Badania są prowadzone w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (CSMR), w szczególności w ramach Global Complex Systems (pre-) LAB, przy wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz POB Society of the Future. 

Więcej informacji.