Skip to main content

网页内容展示 网页内容展示

网页内容展示 网页内容展示

Godziny dziekańskie w dniu 1 października 2021 roku (godz. 16:00-18:00)

Uprzejmie informujemy, że w związku z inauguracją roku akademickiego na Wydziale, Pan Dziekan dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, ustalił godziny dziekańskie w dniu 1 października 2021 roku w godzinach 16:00-18:00.

Recommended
Zmiana godzin i organizacja pracy Biblioteki WSMiP
Zmiana godzin i organizacja pracy Biblioteki WSMiP
Przełożony dyżur Pani Prodziekan ds. dydaktycznych
Przełożony dyżur Pani Prodziekan ds. dydaktycznych
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stypendysty w grancie NCN
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stypendysty w grancie NCN
Komunikat nr 33 Rektora UJ - obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie zajęć dydaktycznych
Komunikat nr 33 Rektora UJ - obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie zajęć dydaktycznych