Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wspólny projekt badawczy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia

Uprzejmie informujemy, że w listopadzie 2020 r. rozpoczęto realizację projektu naukowego „Współczesne działania militarne – uwarunkowania, doświadczenia i perspektywy zmian na polu walki” - finansowanego ze środków Funduszu Badań Własnych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU) w Zielonce. Realizację projektu zaplanowano na lata 2020-2023, a w skład zespołu badawczego weszli pracownicy naukowi Katedry Bezpieczeństwa Narodowego (INPiSM UJ) oraz pracownicy naukowi WITU – w ramach współpracy jednostek organizacyjnych UJ z otoczeniem naukowym i społecznym.

Projektem kieruje pracownik akademicki Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ - płk rez. prof. zw. dr hab. Dariusz Kozerawski, a w skład zespołu badawczego ze strony UJ wchodzą również: dr Agata Mazurkiewicz, dr Błażej Sajduk, mgr Piotr Orłowski.


Celem realizacji projektu badawczego jest określenie roli współczesnych działań militarnych z uwzględnieniem ich uwarunkowań, doświadczeń i perspektyw zmian na polu walki w kontekście utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego. Analizując aktualny stan wiedzy i dostępnej literatury przedmiotu dotyczącej współczesnych działań militarnych, należy podkreślić, iż znaczący wpływ na ich zmiany miały i mają uwarunkowania narodowego, regionalnego i globalnego środowiska bezpieczeństwa. Istotne znaczenie mają również doświadczenia licznych podmiotów bezpieczeństwa, dla których konflikty zbrojne stanowią jedno z poważniejszych wyzwań strategicznych. Z tego względu w pełni uzasadnionym merytorycznie jest przeprowadzenie badań oraz opracowanie publikacji obejmującej uwarunkowania, związane z nimi doświadczenia oraz perspektywy zmian na polu walki dotyczące współczesnych działań militarnych z uwzględnieniem modernizacji i rozwoju aktualnie stosowanych oraz wprowadzanych nowoczesnych technologii i systemów uzbrojenia.

Do wymiernych efektów niniejszego zadania badawczego zaliczyć będzie można: artykuły naukowe prezentujące częściowe wyniki badań oraz opracowanie i publikacja polsko/obcojęzyczna monografii naukowej poświęconej współczesnym działaniom militarnym ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań, doświadczeń i perspektyw zmian na polu walki, zorganizowanie konferencji i sympozjów naukowych, referaty wygłoszone przez wykonawców podczas konferencji i sympozjów naukowych (krajowych i zagranicznych).

Serdecznie gratulujemy projektu i życzymy powodzenia w jego realizacji.

baner reklamujący współpracę badawczą KBN INPiSM UJ z WITU