Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świat bliżej uczniów - nowy projekt Wydziału SMiP oraz Global Trends Lab w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza

Uprzejmie informujemy, że Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Laboratorium dla Nauki „Global Trends Lab” funkcjonujące w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future rozpoczyna realizację projektu skierowanego na rozszerzenie współpracy ze szkołami średnimi oraz stowarzyszeniami.

W ramach projektu „Świat Bliżej Uczniów” organizowane będą wykłady on-line, prowadzone przez Pracowników i Pracowniczki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, które dotyczyć będą zagadnień związanych z poniższą problematyką:

  1. Wielokulturowość i wielonarodowość państw Europy i świata,
  2. Integracja europejska, proces decyzyjny i tworzenie prawa w UE,
  3. Polaryzacja polityczna w społeczeństwach Europy i świata,
  4. Globalne wyzwania bezpieczeństwa, nowe formy zagrożeń,
  5. Wyzwania współczesnej demokracji,
  6. Rola mocarstw w polityce międzynarodowej,
  7. Organizacje międzynarodowe, niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych,
  8. Najważniejsze konflikty zbrojne współczesnego świata,
  9. Procesy migracyjne we współczesnym świecie,
  10. Sytuacja geopolityczna poszczególnych regionów/subregionów świata.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w tym projekcie i liczymy, że będzie on stanowił płaszczyznę rozszerzenia współpracy ze szkołami średnimi oraz da możliwość prezentacji wyników prowadzonych przez Państwa badań naukowych we współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni.

W przypadku zainteresowania Państwa udziałem w tym projekcie, serdecznie zachęcamy do kontaktu i ustalenia szczegółów z Koordynatorką, którą jest Pani dr hab. Kinga Gajda (kinga.gajda@uj.edu.pl) w terminie do 5 stycznia 2021 r.

Świat Bliżej Uczniów plakat konkursu