Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy do zapoznania się z monografią pt. Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana

Ukazała się publikacja pt. Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana.  W zbiorze poruszono zagadnienia wpływu pandemii COVID-19 na działalność gospodarczą instytucji kultury i organizację festiwali oraz szerokie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w obecnie panującej sytuacji. Omówione zostały perspektywy rysujące się przed praktykami, teoretykami i odbiorcami kultury, a także możliwości, wyzwania i zmiany, z jakimi mierzy się obecnie sektor kultury. Zaproponowane zostały ponadto narzę­dzia, którymi badać można przyszłość tworzenia i organizowania.

Dostrzegając znaczenie kultury zarówno w rozwoju społeczeństw, jak i codziennym ich funkcjonowaniu, autorzy monografii podjęli też rozważania zmierzające ku określeniu skutecznych sposobów dotarcia do odbiorców, ich aktywizacji, jak również mierzenia się z wyzwaniami współczesności.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją. Znajduje się w niej rozdział autorstwa badaczek z Instytut Studiów Europejskich UJ dr hab. Kingi Anny Gajdy oraz dr hab. Bożeny Gierat-Bieroń zatytułowany Procesy transformacyjno-reorganizacyjne w sektorze kultury jako odpowiedź na kryzys pandemiczny COVID-19, stanowiący podsumowanie ich badań.