Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inauguracja roku akademickiego 2021/22 na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

W dniu 1 października 2021 r. w Auli Głównej budynku przy Reymonta 4 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Uroczystość otworzył Pan Dziekan WSMiP prof. Paweł Laidler, witając przedstawicielki władz dziekańskich, dyrekcje poszczególnych jednostek, grono profesorskie, wszystkich pracowników i pracowniczki, studentów i studentki oraz doktorantów i doktorantki. W swoim przemówieniu Pan Dziekan zwrócił uwagę na wyjątkowy dla społeczności Wydziału charakter wydarzenia. W roku akademickim 2021/22 rozpoczynamy stacjonarną naukę po półtora roku nauczania zdalnego, po raz pierwszy w nowej siedzibie WSMiP przy ul. Reymonta 4. Następnie głos zabrała Pani Prodziekan prof. Ewa Trojnar, omawiając sprawy związane z procesem dydaktycznym. W tej części uroczystości nastąpiła również immatrykulacja studentek i studentów pierwszego roku studiów realizowanych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Następnie, do zgromadzonych zwrócił się przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, Igor Majerczak. W dalszej kolejności głos zabrała Pani Prodziekan prof. Dorota Pietrzyk-Reeves, która w swoim przemówieniu poruszyła wątki dotyczące umiędzynarodowienia nauki i szans wynikających ze statusu Uniwersytetu Jagiellońskiego jako uczelni badawczej.

Wieńczący uroczystość wykład inauguracyjny pt. „China and the Evolving Patterns of International Relations” wygłosił prof. Emilian Kavalsky.  

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim studentkom, studentom, doktorantkom, doktorantom, pracowniczkom i pracownikom Wydziału biorącym udział w inauguracji – zarówno w formie bezpośredniej, jak i śledząc uroczystość za pomocą łączy internetowych. Życzymy wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim.

Zobacz galerię zdjęć