Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsza edycja Szkoły Letniej Dyplomacji

W minionym tygodniu na naszym Wydziale odbyła się I edycja Szkoły Letniej Dyplomacji UJ, będącej wspólną inicjatywą trzech wydziałów (WZiKS, WSMiP i WPiA) przy współpracy Akademii Dyplomatycznej MSZ oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie.

Szkoła Letnia Dyplomacji jest projektem skierowanym do studentów i studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainteresowanych problematyką dyplomacji oraz pracą w służbie dyplomatyczno-konsularnej oraz strukturach i organizacjach międzynarodowych. Dlatego też celem Szkoły Letniej Dyplomacji było nabycie przez uczestników wiedzy oraz kompetencji niezbędnych w trakcie procedury rekrutacji w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej w Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także umiejętności związanych z pracą dyplomaty w różnych jej wymiarach na arenie międzynarodowej.

W trakcie tygodniowych zajęć w ramach Szkoły Letniej Dyplomacji, zajęcia zorganizowane zostały w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, podczas których uczestnicy zdobyli niezwykle ważne kompetencje i umiejętności niezbędne do aplikowania i pracy w dyplomacji. Zajęcia prowadzili uznani eksperci, praktycy i naukowcy, posiadający duże doświadczenie i kompetencje w pracy w dyplomacji oraz badaniach poświęconych interdyscyplinarnemu wymiarowi stosunków międzynarodowych.

W uroczystym zakończeniu Szkoły Letniej Dyplomacji udział wzięli Dziekan WSMiP Prof. Paweł Laidler oraz Zastępca Dyrektora Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Bartosz Marcinkowski, którzy wręczyli uczestnikom pamiątkowe certyfikatu ukończenia Szkoły.

Szkoła Letnia Dyplomacji jest projektem realizowanym w ramach mini-grantu Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza, Uniwersytet Jagielloński. Kierownikiem projektu jest prof. Piotr Bajor. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom Szkoły Letniej Dyplomacji UJ i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach tego projektu!

Zobacz galerię zdjęć