Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hybrydowa seria debat o stosunkach międzynarodowych z udziałem Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W. N. Karazina

W poniedziałek 15 kwietnia 2024 r. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ zorganizował serię debat w języku angielskim o stosunkach międzynarodowych z udziałem Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla N. Karazina. Spotkanie miało charakter hybrydowy w związku z tym, że – z uwagi na trwającą wojnę rosyjsko-ukraińską – do Krakowa mogła przyjechać tylko niewielka delegacja z Ukrainy.

Spotkanie otworzył Pan Dziekan Profesor Paweł Laidler, podkreślając m.in. potrzebę rozwijania polsko-ukraińskiej współpracy naukowej w kontekście trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się ukraińscy uczeni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Następnie głos zabrał Zastępca Dyrektora INPiSM ds. ogólnych i międzynarodowych, Profesor Piotr Bajor, który w swoim wystąpieniu wygłoszonym w języku angielskim i ukraińskim m.in. zwrócił uwagę, że tegoroczne spotkanie jest praktyczną realizacją listu intencyjnego o współpracy podpisanego między UJ a charkowskim uniwersytetem już w maju 2022 r.

W ramach oficjalnego otwarcia w imieniu strony ukraińskiej głos zabrał Profesor Dmytro Mykolenko, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Informacji Międzynarodowej i Bezpieczeństwa, który wyraził nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem pogłębionej współpracy w przyszłości między obiema uczelniami, która zaowocuje wspólnie pozyskanymi grantami dydaktycznymi i badawczymi.

W kolejnych trzech panelach przedstawiciele obu uczelni omawiali zagadnienia międzynarodowe dotyczące UE, USA i kwestii globalnych. W pierwszym panelu Profesor Mykolenko podzielił się swoim doświadczeniem z realizacji grantu Jeana Monneta, w tym w czasie trwającej pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Z kolei Doktor Olesia Tkachuk z UJ przedstawiła swoje badania dotyczące polityki klimatycznej UE oraz wskazała jaki wpływ na tę politykę ma pełnoskalowa wojna rosyjsko-ukraińska.

Panel dotyczący Stanów Zjednoczonych otworzył Profesor Dmytro Chenchyk referatem o miejscu pomocy wojskowej w strategii USA wobec rosyjsko-ukraińskiej wojny. Z kolei Doktor Tomasz Pugacewicz z UJ przedstawił trzy koncepcje strategii USA wobec pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej proponowane odpowiednio przez administrację J. Bidena, tzw. mainstreamowych republikanów oraz radykalnych zwolenników D. Trumpa.

W części dotyczącej problemów globalnych głos zabrała Profesor Nataliia Nepriadkina, która opowiadała o wpływie wojny rosyjsko-ukraińskiej na globalny handel oraz gospodarkę światową, w tym przedstawiła wyniki swoich badań bazujących na wywiadach z ukraińskimi importerami na temat trudności w utrzymaniu łańcuchów dostaw. Z kolei Profesor Vitaliy Solovykh podzielił się się swoimi prognozami dotyczącymi transformacji ładu międzynarodowego pod względem liczby jego biegunów w kontekście trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wreszcie Profesor Marcin Grabowski z UJ zaprezentował wyniki jego badań dotyczących tego w jaki sposób konflikt rosyjsko-ukraiński wpływa na kwestie bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku.

Ostatni, czwarty panel był realizacją tzw. trzeciej misji uniwersytetu (tj. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym) i odbył się z udziałem interesariuszy zewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w postaci władz lokalnych i dotyczył ich roli we współczesnym świecie.

Tę część spotkania otworzył Yevgen Ivanov, Zastępca Przewodniczącego Charkowskiej Regionalnej Administracji Wojskowej, który podziękował Polsce i jej obywatelom za okazaną pomoc Ukrainie oraz jednocześnie opisał wyzwania z jakimi musi się mierzyć region charkowski wobec ciągłych brutalnych ataków Rosji wobec cywilnej populacji regionu. Na polskich słuchacza szczególne wrażenie zrobiło to w jaki sposób władze regionu dokładają starań do tego, aby zapewnić lokalnej populacji możliwość normalnego funkcjonowania w tak trudnych warunkach.

Następnie głos zabrała Inesa Hlushchenko, Kierownik Wydziału Zagranicznych Relacji Ekonomicznych i Stosunków Międzynarodowych Charkowskiej Regionalnej Administracji Wojskowej, która przedstawiła porozumienia o współpracy podpisane przez wspomnianą administrację z regionami z innych państw (np. z USA) oraz wskazała na gotowość podpisania takiej umowy z Małopolską. W dalszej części głos zabrała Katarzyna Sobczak, Kierownik Zespołu Współpracy Międzynarodowej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, która opisała potencjał Małopolski jako partnera do współpracy regionalnej oraz dotychczas podpisane porozumienia regionalne z samorządami z innych państw, w tym z regionem lwowskim.

Zobacz galerię zdjęć