Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NEWSLETTER, 22 maja 2024 r.

I. INFORMACJE WŁADZ DZIEKAŃSKICH – Rada Wydziału w dn. 14.05.2024 r.

Zaprezentowane zostało sprawozdanie władz dziekańskich za lata 2020-2024 obejmujące kwestie ogólne, statystki dotyczące publikacji, projektów i umiędzynarodowienia, realizację Strategii Rozwoju Wydziału oraz kwestie dydaktyczne.

Informacja

W dniu 21 maja Rada Wydziału wybrała kandydata na Dziekana WSMiP w kadencji 2024-2028, którym został Pan dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ. W tym samym dniu odbyły się wybory senatora WSMiP na nową kadencję – wybrana została Pani dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ. Serdecznie gratulujemy.

II. NAJNOWSZE PUBLIKACJE

Monografie i rozdziały w monografiach

Magdalena Grela-Chen, Hanfu: Wskrzeszając splendor cesarskich Chin ze wzrokiem skierowanym w przyszłość, Księgarnia Akademicka, Kraków 2024.

Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska. 2024. The Witcher and Ciri of Cintra as the Heroic Final Girl. In Heroic Girls as Figures of Resistance and Futurity in Popular Culture, ed. Simon Bacon, 195-209. London and New York: Routledge. 

Elodie Thevenin. 2024. From Division towards Convergence? Comparing Crises Discourses on Migration in the Polish Parliament. In Differentiation and Dominance in Europe’s Poly-Crises, ed. Jozef Bátora and John Erik Fossum, Routledge: Abingdon, pp. 251-283.

Paweł Siwiec, Grammatical Redundancy and Metalanguage in Teaching Arabic as a Foreign Language, [w:] „Challenges in Teaching Arabic as a Foreign Language”, red. Dalal Abo El Seoud, The American University in Cairo Press, Cairo-New York 2024, s. 81-92.

Przemysław Turek, The Advantages and Disadvantages of Teaching the Arabic Language to Native Speakers of Slavic Languages [w:] Challenges in Teaching Arabic as a Foreign Language. Edited by Dalal Abo El Seoud, The American University in Cairo Press, Cairo – New York 2024, pp. 65-80.

Jakub Kościółek, "Migration and Mobility in Childhood (Poland)", Bloomsbury Education and Childhood Studies. Editors: Urszula Markowska-Manista (Regional Editor) and William A. Corsaro (Editor in Chief).  BECS. London: Bloomsbury, 2024.

Artykuły

Wiktor, Hebda (2024). Gas from the South, not from Russia : the possibility of distributing natural gas from the Eastern Mediterranean to Poland and Central Europe. Energies 17(6). https://doi.org/10.3390/en17061469.

Kinga Anna Gajda, Review of the Book Museum Representations of Chinese Diasporas, Journal of Intercultural Studies, DOI: 10.1080/07256868.2024.2307948.

Kinga Anna Gajda, Bożena Gierat-Bieroń, European Heritage Label-based education as an essential part of memory education: the Polish case, “Politeja”, t. 20, nr 6 (87), s. 289-306. 

Kinga Anna Gajda, Postnuklearna przestrzeń – fotografia o zagrożeniu nuklearnym, „Didaskalia”, nr 172 (luty) 2024.

Janusz Węc, Fiasko reformy polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych oraz polityki azylowej Unii Europejskiej w latach 2015-2020. Analiza krytyczna. „Politeja”2023, R. 20. nr 6 (87), s. 25-44.

Elżbieta Mach, „Szkoła i terytorium. Refleksje edukacyjne wynikające z uczestnictwa w szkole letniej ILS – Innovative Learning Spaces „Schools to be lived”. Politeja”, Nr 6(87), 2023, s. 95-117; 

Renata Król-Mazur, ,,Break the stereotype and join our ranks”. Women in the Army of the Republic of Armenia, "Alcumena" 2023, no. 4 (16), pp. 299-320.

Jadwiga Romanowska, Trzy tancerki flamenco – trzy transkulturowe historie. Tożsamość transkulturowa dziesięć lat później. “Wielogłos”, 2024, tom 59, numer 1.

Łukasz Kamieński, „Beyond defense: a call to arms for cognitive warfare”, The Rule of Law Post, Center for Ethics and the Rule of Law, University of Pennsylvania, 9 maja 2024.

Michał Kuryłowicz, Recenzja: Vicky Davis, Central Asia in World War Two: The Impact and Legacy of Fighting for the Soviet Union by Michal Kurylowicz (London: Bloomsbury, 2023). https://hiperboreeajournal.com/central-asia-in-ww2/

GRANTY

Pani dr hab. Magdalena Góra, prof. UJ otrzymała grant jako kierowniczka w ramach programu Horyzont Europe: Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks (identyfikator konkursu HORIZON- MSCA-2023-DN-01-01). Tytuł projektu: EUFOG. Contested EU Foreign Policy in an Era of Geopolitics. Partnerzy w projekcie:  IBEI (Hiszpania), lider; University of Lieden (Holandia); University of Oslo (Norwegia); University of Vienna (Austria); University of Bristol (Wielka Brytania); Egmont Institute (Belgia). Wartość projektu: 450 000 EUR  na 4 lata. Wykonawcą w projekcie jest Pani dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ.

W tym samym konkursie Pani dr Natasza Styczyńska  we współpracy z Panem prof. Emilianem Kavalskim jest koordynatorką projektu International Dimensions and Effects of Populism w ramach programu Horizon: Marie Skłodowska Curie Doctoral Networks, Call: HORIZON-MSCA-2023-DN-01-01

Informacja

Dr hab. Marcin Grabowski, prof. UJ został wiceprzewodniczącym sekcji Global International Relations (GIRS) w International Studies Association (ISA).

NAUKA, BADANIA, KONKURSY

Komunikat Prorektora UJ z dn. 9 maja 2024 w sprawie: składania wniosków w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: „Doktorat Wdrożeniowy 2024.”

Komunikat Prorektora UJ z dn. 9 maja 2024 w sprawie: składania wniosków o finansowanie projektów w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Komunikat Prorektora UJ z dn. 9 maja 2024 w sprawie: składania wniosków o finansowanie projektów mających na celu wsparcie konferencji naukowych i monografii naukowych na lata 2024 – 2026 w ramach programu „Doskonała Nauka II”.

Informacja CWN z dn. 14 maja 2024 w sprawie: składania ofert do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności.”

Doskonała Nauka II –  nabór do 7 czerwca 2024 (termin CWN 24 maja 2024).

Multilateral Academic Projects (MAPS) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Badania Naukowe i Innowacje – nabór trwa do 1 lipca 2024.

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec – nabór do 28 czerwca 2024 (termin CWN 17 czerwca 2024).

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską PHC Polonium 2024 – nabór do 17 lipca 2024 (termin CWN 4 lipca 2024).

Polecamy również
Zmiana terminu dyżurów Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji dr hab. Doroty Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Zmiana terminu dyżurów Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji dr hab. Doroty Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Zmiana terminu dyżurów Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji dr hab. Doroty Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Zmiana terminu dyżurów Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji dr hab. Doroty Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Zakończenie naboru wniosków w konkursie na wyjazdy zagraniczne w ramach Funduszu Wyjazdowego

Zakończenie naboru wniosków w konkursie na wyjazdy zagraniczne w ramach Funduszu Wyjazdowego

NEWSLETTER, 26 czerwca 2024 r.

NEWSLETTER, 26 czerwca 2024 r.