Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Porozumienie współpracy podpisane między CISAD a UNHCR

28 maja odbyło się inauguracyjne spotkanie współpracy Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców z Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju. Porozumienie o współpracy podpisał prof. dr hab. Paweł Laidler, Dziekan Wydziału oraz Kevin Allen, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce.

Podczas spotkania, CISAD i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (WSMiP) reprezentowali: prof. dr hab. Paweł Laidler i dr hab. Marcin Grabowski, dyrektor CISAD. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) reprezentowane było przez Astrid Castelein (Szefową Biura UNHCR w Krakowie), Marię Pamułę (Zastępcę Inspektora Ochrony) oraz Oskara Grzegorczyka (Zastępcę Oficera Łącznikowy Rządu).

Do głównych zadań Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce należy monitorowanie dostępu osób ubiegających się o azyl do rzetelnych procedur wsparcia na terytorium Polski. Podpisane porozumienie obejmuje współpracę mającą na celu wymianę i uzupełnianie wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy CISAD a Biurem UNHCR w Krakowie.

Zobacz galerię zdjęć