Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WSMiP UJ NA EU STUDIES FAIR W BRUKSELI

W dniach 9-10 lutego delegacja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych w składzie Judyta Mutwił-Grodecka (IRAS), Anna Melnyk (CES) i Paweł Laidler (władze dziekańskie) uczestniczyła w 19-tych Targach Edukacyjnych EU Studies Fair w Brukseli, organizowanych przez Politico Europe (https://www.politico.eu/event/eu-studies-fair-2018/). W Targach wzięło udział ponad 50 uniwersytetów i szkół wyższych oferujących programy w języku angielskim poświęcone zagadnieniom społeczno-politycznym, ekonomicznym i prawnym (w tym m.in. Georgetown University, Johns Hopkins University, KU Leuven, London School of Economics, Maastricht University, Sciences Po Paris, UNiNT Roma, Universita degli Studi di Firenze, Universiteit Leiden, University of Edinburgh, University of Groningen, University of Kent). Warto podkreślić, że Uniwersytet Jagielloński reprezentowany przez nasz Wydział był jedyną tego typu instytucją z Europy Środkowo-Wschodniej.

W pierwszym dniu Targów odbyły się indywidualne spotkania między reprezentantami Uczelni a kandydatami zainteresowanymi podjęciem studiów I i II stopnia, których celem było przedstawienie oferty dydaktycznej oraz odpowiedź na pytania dotyczące programów studiów oraz kwestii formalnych związanych ze studiowaniem w danym kraju. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych był jedną z 20 instytucji, która zdecydowała się na uczestnictwo w indywidualnych spotkaniach, dzięki czemu podjęto rozmowy z kilkudziesięcioma osobami zainteresowanymi studiami na naszym Wydziale, które dowiedziały się więcej na temat takich programów I stopnia jak B.A. in international relations and area studies (IRAS), B.A. in Globalization and Development (GLaD) oraz B.A. in European Studies, jak również studiów II stopnia, w tym m.in. M.A. in European Studies (wiele programów), M.A. in International Security and Developent (ISAD), czy M.A. in Transatlantic Studies (TAS).

W drugim dniu Targów miała miejsce promocja wszystkich obcojęzycznych kierunków studiów oferowanych przez WSMiP poprzez bezpośrednie rozmowy reprezentantów Wydziału ze studentami, którzy przybyli na Targi z kilkudziesięciu państw świata. Stoisko WSMiP UJ było bardzo oblegane, a przygotowane materiały promocyjne rozeszły się w całości w niespełna sześć godzin. Szacuje się, że w ciągu obydwu dni Targów informacja na temat studiów obcojęzycznych prowadzonych na naszym Wydziale została przekazana bezpośrednio do ponad tysiąca kandydatów na studia. Jednocześnie, współuczestnictwo naszej delegacji w Targach wraz z reprezentantami innych Uczelni, pozwoliło na zawarcie kontaktów, dzięki którym w najbliższym czasie podjęte zostaną próby uruchomienia nowych programów studiów realizowanych wspólnie z naszymi partnerami z Europy Zachodniej.

Nie ulega wątpliwości, że udział w EU Studies Fair, będącym największą tego typu imprezą w Europie, był niezwykle istotny z wizerunkowego punktu widzenia, jak również z powodu możliwości prowadzenia bezpośredniej promocji studiów oferowanych na Wydziale. Mamy nadzieję, że podjęte aktywności przełożą się na skuteczną rekrutację na rok akademicki 2018/2019, jak również na wzbogacenie oferty dydaktycznej WSMiP oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej stanowiącej istotny element strategii Wydziału, jak i całego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Zobacz galerię zdjęć