Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Artur Gruszczak członkiem Rady Doskonałości Naukowej

Uprzejmie informujemy, że pracownik naszego Wydziału Prof. dr hab. Artur Gruszczak został wybrany członkiem Rady Doskonałości Naukowej. Wybór ten dokonany przez polskie środowisko naukowe stanowi wyraz uznania dla wybitnego dorobku naukowego, jak również działalności organizacyjnej Prof. dr hab. Artura Gruszczaka.

Rada Doskonałości Naukowej, to nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej w Polsce. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany jest w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których udział biorą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady weszło po 3 przedstawicieli ze wszystkich 47 dyscyplin naukowych w Polsce.

Prof. dr hab. Artur Gruszczak jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, gdzie od 2015 r. kieruje Zakładem Bezpieczeństwa Narodowego. Dokładne informacje na temat dorobku naukowego Prof. dr hab. Artura Gruszczaka oraz działalności organizacyjnej znaleźć można na stronie internetowej ZBN: http://www.zbn.inp.uj.edu.pl/prof.-dr.-hab-artur-gruszczak

Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w działalności w Radzie Doskonałości Naukowej.

Profesor Gruszczak