Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca dla Studentów przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego

Uprzejmie informujemy, że w ramach międzynarodowego projektu badawczego „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego”, realizowanego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”, uwzględniona została działalność studenckiej grupy badawczej, zajmującej się częścią problematyki analizowanej w ramach projektu.

Co oferujemy?

Studencka grupa badawcza będzie częścią międzynarodowego zespołu naukowców, zajmujących się problematyką roli i znaczenia Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. Do zadań Studentów wchodzących w skład zespołu należeć będzie analiza wybranego aspektu badawczego związanego z realizacją projektu, a także współpraca organizacyjna w ramach poszczególnych jego części.

 

Zgłoszenia:

Wszystkich Studentów zainteresowanych udziałem w projekcie i współpracą w ramach międzynarodowego zespołu badawczego serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, w terminie do 14 czerwca włącznie.

Zgłoszenia nadsyłać można za pomocą niniejszego formularza.

W przypadku dodatkowych pytań w tej sprawie, prosimy o kontakt z Kierownikiem projektu Dr. hab. Piotrem Bajorem pod adresem: piotr.bajor@uj.edu.pl

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń i udziału w tym projekcie badawczym!

Plakat zapraszający do udziału w projekcie badawczym