Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ za najlepszą pracę dyplomową.

Nagroda Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ jest przyznawana autorom najlepszych prac magisterskich i licencjackich przygotowanych w ramach wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

Obrona pracy dyplomowej zgłaszanej do nagrody powinna się odbyć najpóźniej 30 września 2021 r. Zgłoszenia prac w wersji elektronicznej wraz z załącznikami, opisanymi w regulaminie, należy przesyłać do p. Anny Łukaszewicz-Derwich adres e-mailowy anna.lukaszewicz-derwich@uj.edu.pl

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń to 15 października 2021 r. 

Regulamin przyznawania nagrody.

Polecamy również
Komunikat Rektora UJ określający obowiązki w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Komunikat Rektora UJ określający obowiązki w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Godziny dziekańskie w dniu 1 października 2021 roku (godz. 16:00-18:00)
Godziny dziekańskie w dniu 1 października 2021 roku (godz. 16:00-18:00)
Komunikat Dziekana w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2022
Komunikat Dziekana w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2022
Sposób prowadzenia zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
Sposób prowadzenia zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022