Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NEWSLETTER WSMiP, 3 stycznia 2022 r.

I. INFORMACJE WŁADZ DZIEKAŃSKICH – Rada Wydziału 14.12.2021

1. Ukazał się nowy rozszerzony wykaz czasopism naukowych przygotowany przez MEiN. Wśród czasopism, które otrzymały nową punktację, znajdują się 4 czasopisma redagowane na Wydziale. Są to: Politeja (obecnie 100 pkt.), Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny (70 pkt.), Ad Americam (40 pkt.), Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego (40 pkt.). Na wykaz MEiN zostało wpisane także czasopoismo „Relacje międzykulturowe – Intercultural Relations” (20 pkt.)

 

2. W roku 2022 zostanie wprowadzony nowy elektroniczny formularz rocznej ankiety samooceny Pracownika WSMiP opracowany przez kolegium dziekańsko-dyrektorskie. W formularzu wprowadzono następujące zmiany:

1. Rezygnacja z części niepunktowanej ankiety.

2. Uwzględnienie nowego wykazu wydawnictw punktowanych z 22.07.2021, nowego wykazu czasopism naukowych z grudnia 2021 oraz zmiany Rozporządzenia dotyczącego ewaluacji dyscyplin naukowych, które zwiększa punktację monografii ze 100 do 120 pkt. i redakcji monografii z 20 do 40 pkt.

3. Możliwość wykazania redakcji specjalnego numeru czasopisma naukowego krajowego lub międzynarodowego, za którą uzyskuje się połowę punktów przyznawanych za artykuł w tym czasopiśmie.

4. Możliwość wykazania artykułów, które ukazały się w formie online first albo first view zgłoszonych do RUJ.

5. Zmiana punktacji w części II ankiety: projekty badawcze. Zmiana ta obejmuje odejście od określania liczby punktów za realizowane projekty badawcze w związku z kwotą otrzymanego grantu. Punktacja została ujednolicona odpowiednio dla projektów krajowych i międzynarodowych z niewielką premią za granty międzynarodowe o kwocie ponad 500 000 zł. Co więcej, najbliższa ankieta za rok 2021 pozwala na uwzględnienie grantów na badania przyznanych w konkursach Inicjatywy Badawczej UJ.

 

3. Pan Dziekan dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ powołał Zespół ds. strategii rozwoju WSMiP w składzie: 

 • dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ, Przewodnicząca
 • dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ, Zastępca Przewodniczącej
 • prof. dr hab. Artur Gruszczak
 • dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ
 • dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ
 • dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ
 • dr hab. Magdalena Banaszkiewicz
 • dr Joanna Guzik
 • dr Denys Pilipowicz

 

4. Rozstrzygnięto konkurs Dziekana Wydziału na najlepsze prace dyplomowe, obronione w roku akademickim 2020/2021. W tym roku zgłoszono do oceny 29 prac: 13 prac licencjackich i 16 magisterskich.

Autorami pięciu wyróżnionych prac licencjackich są: 

 1. Maria García Díaz, The race for influence in Central America: China v. the United States, promotor: dr Małgorzata Kołaczek, 
 2. Daria Konarska, Hybrydowy charakter libańskiego power-sharing, promotor: dr hab. Krzysztof Trzciński, prof. UJ,
 3. Jakub Stelmach, Kontrola obywatelska nad cywilnymi służbami specjalnymi w Polsce, promotor: dr Mateusz Kolaszyński, 
 4. Katarzyna Smętek, Zaangażowanie młodzieży w politykę klimatyczną po 2019 r. na przykładzie Rzeczpospolitej Polskiej, Królestwa Niderlandów i Królestwa Danii, dr Błażej Sajduk, 
 5. Damian Zych, Geneza wykorzystania drugowojennej historii Polski w polityce historycznej Federacji Rosyjskiej (2000-2014), promotor: dr Martyna Kowalska.

 

 W gronie magistrantów wyróżnienia odebrali: 

 1. Natalia Sieradzka, Do kogo należy Hongkong? Protesty z 2014 roku jako forma odzyskania przestrzeni miejskiej przez mieszkańców, promotor: dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ, 
 2. Joanna Jasłowska, Od słów do czynów. Działalność na rzecz promocji folkloru i twórczość muzyczno-poetycka Violety Parry w kontekście assmannowskich studiów nad pamięcią, promotor: dr hab. Karol Derwich, prof. UJ 
 3. Alicja Włoszczyk, Prawa kobiet w dyskursach Baracka Obamy i Donalda Trumpa. Analiza porównawcza, promotor: dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ, 
 4. Kamil Jański, Wielowymiarowość narkokultury oraz jej wpływ społeczno-polityczny w Ameryce Łacińskiej, promotor: dr hab. Karol Derwich, prof. UJ 
 5. Magdalena Makoś, Między tradycją a nowoczesnością. Przemiany modelu rodziny w Japonii, promotor: prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński. 

 

5. Ogłoszona została trzecia edycja konkursu na mini granty dla doktorantów Wydziału, który będzie rozstrzygnięty w styczniu 2022 r. 

 

6. Granty badawcze przyznane Pracownikom Wydziału w ostatnim czasie:

 

NCN - MINIATURA

 1. Dr Marek Hańderek, Miniatura: „Rola Polski i Czechosłowacji w Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych oraz w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei w latach 1953-1959”, 19 380 PLN,
 2. Dr Kinga Sekerdej, Miniatura: „Debaty wokół nauki i technologii – sprzeciw wobec 5G”. (DEC-2021/05/X/HS6/00316), 36 817 PLN,
 3. Dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ, Miniatura: „Pomiędzy sprawczością a schronieniem: rola „małych potęg” w ewoluującym ładzie międzynarodowym. Nepal jako studium przypadku”, 25 135 PLN,
 4. Dr Maciej Turek, Miniatura: „Sprawowanie funkcji kontrolnej Kongresu USA nad federalną władzą wykonawczą w czasach polaryzacji politycznej”, 32 328 PLN.

INNE:

Dr hab. Michał Lubina, Taiwan Fellowship na 2022, projekt pt. “Tsai Ing-wen of Taiwan and Aung San Suu Kyi of Myanmar: a Comparative Analysis of Female Political Leadership in East and Southeast Asia",

 

GRANTY ID.UJ:

I konkurs Research to Research grupy badawcze w POB Heritage:

 1. Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ, grant na realizację międzynarodowego projektu badawczego pt. „Recovering Europe's Parliamentary Culture, ca. 1500-1700: A New Comparative Approach to Political Assemblies in the Commonwealth of Poland-Lithuania and the Kingdoms of the British Isles” (100 000 PLN).
 2. Dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ, grant na realizację międzynarodowego projektu badawczego “From cyborgs to post-humans: augmented human projects in the light of the heritage of Christian cultures” (99 811,60 PLN).
 3. Dr Martyna Kowalska, grant na realizację projektu międzynarodowego: “Young Russia: Non-System Forms of Culture” (19 888,80 PLN).

 

Pozostałe granty ID.UJ:

 1. Dr hab. Magdalena Góra, grant w ramach Konkursu na przygotowanie wniosków projektowych na granty międzynarodowe w POB FutureSoc "Promocja demokracji przez Unię Europejską w jej sąsiedztwie” na złożenie aplikacji w programie Horyzont Europa w październiku 2021 roku,
 2. Dr Piotr Obacz, minigrant w POB Heritage: „Różnorodność kulturowa: dialog - konflikt - polityka. Wykłady popularno-naukowe i warsztaty dla krakowskich licealistów”,
 3. Dr Piotr Obacz, minigrant w POB Heritage: Wykłady otwarte on-line "State, diversity, and security. Studies on interdependencies in contemporary world.”

 

II.  NOWE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

Artykuły w czasopismach międzynarodowych z Impact Factor

1. Artur Gruszczak, ‘”Refugees” as a Misnomer: The Parochial Politics and Official Discourse of the Visegrad Four’, Politics and Governance (Special issue: Migration and Refugee Flows: New Insights), 2021, Vol. 9, No. 4. 

https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/4411

2. Aron Buzogány, Oriol Costa, Magdalena Góra (2021), ‘Contesting the EU’s external democratization agenda: an analytical framework with an application to populist parties’, Cambridge Review of International Affairs, online first, 1-23. https://doi.org/10.1080/09557571.2021.2002264.

3. Wiktor Hebda, The North-South Gas Corridor in the Context of Poland’s Gas Transmission System—A Perfect Opportunity to Diversify Gas Resources. Energies 2021, 14, 7188. https://doi.org/10.3390/en14217188.

4. Michał Lubina, ‘A Burmese road to Israeli-style cooperative settlements: the Namsang project, 1956-1963’, Journal of Southeast Asian Studies, online first:

5. Łukasz Stach, artykuł pt. 'The Philippines maritime forces and its maritime military power projection capabilities: unfulfilled ambitions?'. Defense&Security Analysis, online first

 

INFORMACJA

Od października 2021 r. Pani dr Natasza Styczyńska pełni funkcję  Book Review Editor w Journal of Contemporary European Studies (Tylor & Francis): https://www.tandfonline.com/toc/cjea20/current

Zapraszamy Pracowników WSMiP do współpracy w zakresie publikowania recenzji.

 

 

III.  BADANIA, NAUKA, KONKURSY

Webinarium dot. wyjazdów naukowych do Wielkiej Brytanii – webinarium odbędzie się 12 stycznia 2022 r.  

 

Euraxess zaprasza naukowców na wszystkich szczeblach swojej kariery naukowej, na cykl bezpłatnych szkoleń online. Tematyka szkoleń jest bardzo szeroka, najbliższe szkolenia:

 

INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI UJ, www.iduj.uj.edu.pl

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

 

KOMISJA EUROPEJSKA