Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NEWSLETTER, 22 maja 2023 r.

Warsztat pt. Jak przygotować artykuł naukowy do czasopisma międzynarodowego z Impact Factor i odnieść sukces, cz. 2  

Druga część warsztatu otwartego poświęconego strategii przygotowania i publikowania artykułów naukowych w uznanych czasopismach międzynarodowych odbędzie się w dn. 30 maja 2023 r. w godz. 16.30-18.00 na platformie Teams w zespole Spotkania Naukowe WSMiP. Serdecznie zapraszamy.  

HERA (Humanities in the European Research Area)  

Crisis – Perspectives from the Humanities: call pre-announcement  

Humanities and Social Sciences in Europe oraz HERA ogłaszają nabór wniosków o finansowanie projektów międzynarodowych dotyczących „Kryzysu z perspektyw humanistyki” (Crisis – Perspectives from the Humanities).  

Pełny opis tematu: Crisis Call theme description  

Zespół projektowy: musi się składać z co najmniej czterech i co najwyżej sześciu partnerów-badaczy uprawnionych do aplikowania w konkursie. Lista krajów partycypujących jest dostępna na stronie HERA network.  

Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy  

Wysokość grantów na badania: do €1,500,000 (dla wszystkich partnerów)  

Data oficjalnego ogłoszenia konkursu: 26 maja 2023 r. Termin złożenie krótkich opisów projektu (outlines): 21 września 2023 r. Termin złożenia pełnego wniosku: 26 marca 2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu: październik/listopad 2024 r.  

Szczegółowe informacje  

CHANSE   

Enhancing Well-being for the Future: call pre-announcement  

Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe i NORFACE – the New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe  ogłaszają nabór wniosków o finansowanie projektów miedzynarodowyc z zakresu nauk społecznych na temat: Enhancing Well-being for the Future.  

Warunki konkursu takie same jak powyżej, w informacji dotyczącej konkursu HERA.  

Opis tematu  

Szczegółowe informacje  

NARODOWE CENTRUM NAUKI  

MINIATURA 7 – nabór do 31 lipca 2023 (termin CWN minimum 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku)  

Weave-UNISONO – nabór zgodnie z ogłoszeniem: Austria, Niemcy, Szwajcaria (termin CWN minimum 10 dni przed planowanym złożeniem wniosku)   

MEiN  

Granty na granty – promocja jakości IV – nabór ciągły (wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE)  

INNE KONKURSY  

Polecamy również
Konkursy IDUB na WSMiP – 20 proc. środków w ramach Funduszu Wyjazdowego

Konkursy IDUB na WSMiP – 20 proc. środków w ramach Funduszu Wyjazdowego

Praca administracji i biblioteki Wydziału w dniach 4-5 maja

Praca administracji i biblioteki Wydziału w dniach 4-5 maja

NEWSLETTER, 24 kwietnia 2023 r.

NEWSLETTER, 24 kwietnia 2023 r.

Wyniki konkursów w Programie Strategicznym Inicjatywa Doskonałości na WSMiP

Wyniki konkursów w Programie Strategicznym Inicjatywa Doskonałości na WSMiP