Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NEWSLETTER, 22 maja 2024 r.

I. INFORMACJE WŁADZ DZIEKAŃSKICH – Rada Wydziału w dn. 14.05.2024 r.

Zaprezentowane zostało sprawozdanie władz dziekańskich za lata 2020-2024 obejmujące kwestie ogólne, statystki dotyczące publikacji, projektów i umiędzynarodowienia, realizację Strategii Rozwoju Wydziału oraz kwestie dydaktyczne.

Informacja

W dniu 21 maja Rada Wydziału wybrała kandydata na Dziekana WSMiP w kadencji 2024-2028, którym został Pan dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ. W tym samym dniu odbyły się wybory senatora WSMiP na nową kadencję – wybrana została Pani dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ. Serdecznie gratulujemy.

II. NAJNOWSZE PUBLIKACJE

Monografie i rozdziały w monografiach

Magdalena Grela-Chen, Hanfu: Wskrzeszając splendor cesarskich Chin ze wzrokiem skierowanym w przyszłość, Księgarnia Akademicka, Kraków 2024.

Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska. 2024. The Witcher and Ciri of Cintra as the Heroic Final Girl. In Heroic Girls as Figures of Resistance and Futurity in Popular Culture, ed. Simon Bacon, 195-209. London and New York: Routledge. 

Elodie Thevenin. 2024. From Division towards Convergence? Comparing Crises Discourses on Migration in the Polish Parliament. In Differentiation and Dominance in Europe’s Poly-Crises, ed. Jozef Bátora and John Erik Fossum, Routledge: Abingdon, pp. 251-283.

Paweł Siwiec, Grammatical Redundancy and Metalanguage in Teaching Arabic as a Foreign Language, [w:] „Challenges in Teaching Arabic as a Foreign Language”, red. Dalal Abo El Seoud, The American University in Cairo Press, Cairo-New York 2024, s. 81-92.

Przemysław Turek, The Advantages and Disadvantages of Teaching the Arabic Language to Native Speakers of Slavic Languages [w:] Challenges in Teaching Arabic as a Foreign Language. Edited by Dalal Abo El Seoud, The American University in Cairo Press, Cairo – New York 2024, pp. 65-80.

Jakub Kościółek, "Migration and Mobility in Childhood (Poland)", Bloomsbury Education and Childhood Studies. Editors: Urszula Markowska-Manista (Regional Editor) and William A. Corsaro (Editor in Chief).  BECS. London: Bloomsbury, 2024.

Artykuły

Wiktor, Hebda (2024). Gas from the South, not from Russia : the possibility of distributing natural gas from the Eastern Mediterranean to Poland and Central Europe. Energies 17(6). https://doi.org/10.3390/en17061469.

Kinga Anna Gajda, Review of the Book Museum Representations of Chinese Diasporas, Journal of Intercultural Studies, DOI: 10.1080/07256868.2024.2307948.

Kinga Anna Gajda, Bożena Gierat-Bieroń, European Heritage Label-based education as an essential part of memory education: the Polish case, “Politeja”, t. 20, nr 6 (87), s. 289-306. 

Kinga Anna Gajda, Postnuklearna przestrzeń – fotografia o zagrożeniu nuklearnym, „Didaskalia”, nr 172 (luty) 2024.

Janusz Węc, Fiasko reformy polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych oraz polityki azylowej Unii Europejskiej w latach 2015-2020. Analiza krytyczna. „Politeja”2023, R. 20. nr 6 (87), s. 25-44.

Elżbieta Mach, „Szkoła i terytorium. Refleksje edukacyjne wynikające z uczestnictwa w szkole letniej ILS – Innovative Learning Spaces „Schools to be lived”. Politeja”, Nr 6(87), 2023, s. 95-117; 

Renata Król-Mazur, ,,Break the stereotype and join our ranks”. Women in the Army of the Republic of Armenia, "Alcumena" 2023, no. 4 (16), pp. 299-320.

Jadwiga Romanowska, Trzy tancerki flamenco – trzy transkulturowe historie. Tożsamość transkulturowa dziesięć lat później. “Wielogłos”, 2024, tom 59, numer 1.

Łukasz Kamieński, „Beyond defense: a call to arms for cognitive warfare”, The Rule of Law Post, Center for Ethics and the Rule of Law, University of Pennsylvania, 9 maja 2024.

Michał Kuryłowicz, Recenzja: Vicky Davis, Central Asia in World War Two: The Impact and Legacy of Fighting for the Soviet Union by Michal Kurylowicz (London: Bloomsbury, 2023). https://hiperboreeajournal.com/central-asia-in-ww2/

GRANTY

Pani dr hab. Magdalena Góra, prof. UJ otrzymała grant jako kierowniczka w ramach programu Horyzont Europe: Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks (identyfikator konkursu HORIZON- MSCA-2023-DN-01-01). Tytuł projektu: EUFOG. Contested EU Foreign Policy in an Era of Geopolitics. Partnerzy w projekcie:  IBEI (Hiszpania), lider; University of Lieden (Holandia); University of Oslo (Norwegia); University of Vienna (Austria); University of Bristol (Wielka Brytania); Egmont Institute (Belgia). Wartość projektu: 450 000 EUR  na 4 lata. Wykonawcą w projekcie jest Pani dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ.

W tym samym konkursie Pani dr Natasza Styczyńska  we współpracy z Panem prof. Emilianem Kavalskim jest koordynatorką projektu International Dimensions and Effects of Populism w ramach programu Horizon: Marie Skłodowska Curie Doctoral Networks, Call: HORIZON-MSCA-2023-DN-01-01

Informacja

Dr hab. Marcin Grabowski, prof. UJ został wiceprzewodniczącym sekcji Global International Relations (GIRS) w International Studies Association (ISA).

NAUKA, BADANIA, KONKURSY

Komunikat Prorektora UJ z dn. 9 maja 2024 w sprawie: składania wniosków w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: „Doktorat Wdrożeniowy 2024.”

Komunikat Prorektora UJ z dn. 9 maja 2024 w sprawie: składania wniosków o finansowanie projektów w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Komunikat Prorektora UJ z dn. 9 maja 2024 w sprawie: składania wniosków o finansowanie projektów mających na celu wsparcie konferencji naukowych i monografii naukowych na lata 2024 – 2026 w ramach programu „Doskonała Nauka II”.

Informacja CWN z dn. 14 maja 2024 w sprawie: składania ofert do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności.”

Doskonała Nauka II –  nabór do 7 czerwca 2024 (termin CWN 24 maja 2024).

Multilateral Academic Projects (MAPS) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Badania Naukowe i Innowacje – nabór trwa do 1 lipca 2024.

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec – nabór do 28 czerwca 2024 (termin CWN 17 czerwca 2024).

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską PHC Polonium 2024 – nabór do 17 lipca 2024 (termin CWN 4 lipca 2024).

Polecamy również
Zmiana terminu dyżurów Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji dr hab. Doroty Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Zmiana terminu dyżurów Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji dr hab. Doroty Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Zmiana terminu dyżurów Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji dr hab. Doroty Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Zmiana terminu dyżurów Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji dr hab. Doroty Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Zakończenie naboru wniosków w konkursie na wyjazdy zagraniczne w ramach Funduszu Wyjazdowego

Zakończenie naboru wniosków w konkursie na wyjazdy zagraniczne w ramach Funduszu Wyjazdowego

NEWSLETTER, 26 czerwca 2024 r.

NEWSLETTER, 26 czerwca 2024 r.