Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dysertacje obronione w INPISM UJ

Prace doktorskie wypromowane w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ przez pracowników naukowych Wydziału:

Po 2009 roku

2009 rok

 • Kapitał społeczny jako czynnik warunkujący funkcjonowanie instytucji demokratycznych, data obrony: 15/09/2009 (dr Piotr Romaniuk, promotor: prof. dr hab. Marek Bankowicz)
 • Udział Polski w misji stabilizacyjnej i odbudowie Iraku, data obrony 15/09/2009 (dr Łukasz Jureńczyk, dr hab. Witold Stanowski)
 • Pomiędzy perswazją a interwencją. Amerykańska polityka krzewienia demokracji po 1989 roku, data obrony: 15/09/2009 (dr Grzegorz Nycz, promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania)
 • Front Jedności Narodu w systemie politycznym PRL 1956-1983. Polityczny pozór czy rzeczywistość, data obrony: 15/09/2009 (dr Paweł Skorut, prof. dr hab. Marek Bankowicz)
 • Pokolenie na rozdrożu. Polityka kształtowania tożsamości etnicznej dzieci imigrantów na przykładzie działalności szwedzko-amerykańskiego wydawnictwa Augustana Book Concern (1889 - 1962), data obrony: 16/06/2009 (dr Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, promotor: prof. dr hab. Adam Walaszek)
 • Reintegracja Chin w polityce ChRL, data obrony: 16/06/2009 (dr Rafał Kwieciński, promotor: prof. dr hab. Michał Chorośnicki)
 • Siły zbrojne w życiu społeczno-politycznym Ameryki Łacińskiej (Studium porównawcze Argentyny, Brazylii i Chile), data obrony: 12/05/2009 (dr Paweł Trefler, promotor: prof. dr hab. Marek Bankowicz)
 • Reprezentacja miast w Unii Europejskiej, data obrony: 17/03/2009 (dr Anna Sochacka, promotor: dr hab. Ewa Bujwid-Kurek)
 • Negocjacje w stosunkach międzynarodowych (Analiza porównawcza amerykańskiej i europejskiej kultury negocjacyjnej), data obrony: 24/02/2009 (dr Agata Motyl, promotor: prof. dr hab. Tadeusz Czesław Włudyka)
 • Konflikt Prezydenta z parlamentem w kontekście ewolucji stosunków wewnętrznych Federacji Rosyjskiej (Studium wydarzeń lat 1991-1993), data obrony: 20/01/2009 (dr Anna Jach, promotor: dr hab. Mieczysław Smoleń)
 • Mesjanizm w polskiej współczesnej myśli politycznej, data obrony: 20/01/2009 (dr Krzysztof Małysa, promotor: dr hab. Witold Stankowski)
 • Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Studium przypadku województwa Kujawsko-Pomorskiego, data obrony; 20/01/2009 (dr Rafał Willa, promotor: prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński)
 • Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych, data obrony: 20/01/2009 (dr Jakub Żurawski, promotor: dr hab. Izabella Dobosz)

2008 rok

 • Amerykańskie interwencje zbrojne w latach 1990-2003, data obrony: 16/12/2008 (dr Wojciech Michnik, promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania)
 • Działalność i rola Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie w latach 1996-2005, data obrony: 16/12/2008 (dr Agata Chrześcijanek, promotor: prof. dr hab. Marek Waldenberg)
 • Problematyka legitymizacji Unii Europejskiej, data obrony: 16/12/2008 (dr  Maja Żywioł, promotor: dr hab. Ewa Bujwid-Kurek)
 • Stosunki bezpieczeństwa w strefie transatlantyckiej po zakończeniu 'zimnej wojny', data obrony: 07/12/2008 (dr Katarzyna Cholewińska, promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania)
 • Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej. Uwarunkowania ustrojowe i praktyka sprawowania władzy, data obrony: 25/11/2008 (dr Łukasz Jakubiak, promotor: prof. dr hab. Andrzej Zięba)
 • Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Niemiec w latach 1998-2005, data obrony: 23/09/2008 (dr Gracjana Łakomska, promotor: prof. dr hab. Erhard Cziomer)
 • Rola i miejsce Obwodu Kaliningradzkiego we współpracy Unii Europejskiej z Rosją, data obrony: 23/09/2008 (dr Łukasz Wojcieszak, promotor: prof. dr hab. Erhard Cziomer)
 • Charles Maurras - konserwatysta radykalny. Twórca doktryny nacjonalizmu integralnego, data obrony: 24/06/2008 (dr Anna Budzanowska, promotor: prof. dr hab. Michał Jaskólski)
 • Unia Europejska- Maghreb: dynamika i kierunki rozwoju Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego, data obrony: 24/06/2008 (dr Ewa Szczepankiewicz, , promotor: prof. dr hab. Michał Chorośnicki)
 • Fundusze strukturalne - instrumenty wspólnej polityki regionalnej Unii Europejskiej. Studium doświadczenia polskiego, data obrony: 24/06/2008 (dr Agnieszka Witecka-Majerczyk, promotor: prof. dr hab Marek Bankowicz)
 • Wizerunek Kościoła katolickiego w Polsce do 1945 r. na łamach "Żołnierza Wolności" w latach 1950-1990, data obrony: 24/06/2008 (dr Marian Kęsek, promotor: prof. dr hab. Jacek Majchrowski)
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka a polski system wymiaru sprawiedliwości, data obrony: 24/06/2008 (dr Marta Kolendowska, promotor: dr hab. Bogusława Bednarczyk)
 • Ewolucja sytuacji narodowościowej na Wileńszczyźnie w latach 1939-1952, data obrony: 24/06/2008 (dr Joanna Kozłowska, promotor: prof. dr hab. Grzegorz Mazur)
 • Stosunki Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w ramach regulacji Światowej Organizacji Handlu. Aspekty polityczne i gospodarcze, data obrony: 27/05/2008 (dr Ewa Szczęsna, promotor: prof. dr hab. Marek Bankowicz)
 • Stosunki Japonii z krajami Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki (Perskiej) po połowie XX wieku, data obrony: 27/05/2008 (dr Ewa Trojnar, promotor: dr hab. Adam Jelonek)
 • Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej, data obrony: 27/05/2008 (dr Ewa Myślak, promotor: prof. dr hab. Marek Bankowicz)
 • MERCOSUR/MERCOSUL i stosunki z innymi ugrupowaniami regionalnymi, data obrony: 27/05/2008 (dr Edyta Chwiej, promotor: prof. dr hab. Lubomir W. Zyblikiewicz)
 • Stany nadzwyczajne w II Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Próba rekonstrukcji modelu instytucji stanu nadzwyczajnego, data obrony: 22/04/2008 (dr Lech Mażewski, promotor: dr hab. Antoni Kazimierz Dudek)
 • Rozwój stosunków ukraińsko-polskich po roku 1991, data obrony: 18/03/2008 (dr Piotr Kuspyś, promotor: prof. dr hab. Janusz Węc)
 • Rozum a porządek polityczny w wybranych koncepcjach demokracji deliberatywnej, data obrony: 22/01/2008 (dr Anna Krzynówek, promotor: prof. dr hab. Bogdan Szlachta)
 • Podstawy prawne i instytucjonalne współpracy Unii Europejskiej z wybranymi organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie ochrony praw człowieka, data obrony: 22/01/2008 (dr Małgorzata Górska, promotor: prof. dr hab. Michał Chorośnicki)

2007 rok

 • Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre'a Elliota Trudeau, data obrony: 18/12/2007 (dr Marcin Gabryś, promotor: dr hab. Anna Reczyńska)
 • Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej, data obrony: 18/12/2007 (dr Magdalena Modrzejewska, promotor: prof. dr hab. Bogdan Szlachta)
 • Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, data obrony: 27/11/2007 (dr Konrad Oświecimski, promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania)
 • Instrumenty amerykańskiej polityki zagranicznej w Ameryce Łacińskiej w latach 1945-2000, data obrony: 27/11/2007 (dr Karol Derwich, promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania)
 • Myśl polityczna Luigiego Sturzo wobec ewolucji włoskiego faszyzmu w latach 1919-1945, data obrony: 27/11/2007 (Agnieszka Latosińska, promotor: prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz)
 • Nowa Lewica. Próba rekonstrukcji ideologii oraz jej współczesnej recepcji, data obrony: 27/11/2007 (dr Agnieszka Walecka-Rynduch, promotor: dr hab. Barbara Stoczewska)
 • Zasady ustroju federalnego w wybranych państwach anglosaskich, data obrony: 25/09/2007 (dr Tomasz Wieciech, promotor: prof. dr hab. Andrzej Zięba)
 • Eksport broni i technologii militarnych jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny, data obrony: 25/09/2007 (dr Małgorzata Zachara, promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania)
 • Chińskie elity polityczne wobec procesu modernizacji 1921-2000, data obrony: 25/09/2007 (dr Łukasz Gacek, promotor: prof. dr hab. Maria Roman Sławiński)
 • Stany Zjednoczone wobec Ameryki Południowej 1961-1968. Studium mechanizmów polityki zagranicznej, data obrony: 03/07/2007 (dr Marcin Fatalski, promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania)
 • Ograniczenie praw obywatelskich ze względu na bezpieczeństwo narodowe w USA, data obrony: 03/07/2007 (dr Spasimir Domaradzki, promotor: dr hab. Bogusława Bednarczyk)
 • Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych: narodziny, rozwój, ewolucja, data obrony: 19/06/2007 (dr Marta Vall, promotor: prof. dr hab. Krystyna Anna Chojnicka)
 • Polityka bezpieczeństwa Rosji w regionie Euroatlantyckim na progu XXI wieku, data obrony: 19/06/2007 (dr Marcin Tarnawski, promotor: prof. dr hab. Lubomi Zyblikiewicz)
 • Wymiar północny w polityce Unii Europejskiej, 19/06/2007 (dr Magdalena Wolszczak, promotor: prof. dr hab. Ryszard Michał Czarny)
 • Ewolucja myśli politycznej Marion Graefin Doenhoff. Od antynazizmu do koncepcji polsko-niemieckiego pojednania, data obrony: 22/05/2007 (dr Aleksandra Matykiewicz, promotor: dr Aleksandra Jaźwińska-Kozuba)
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako gwarant wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, data obrony: 22/05/2007 (dr Agata Dziekan-Łanucha, promotor: dr hab.  Izabela Dobosz)
 • Stosunki polsko-izraelskie po drugiej wojnie światowej (do 1953 roku), data obrony: 27/03/2007 (dr Magdalena Góra, promotor: prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski)
 • Pozycja imigrantki w społeczeństwie amerykańskim: porównanie przypadku irlandzkiego i włoskiego, 1880-1930, data obrony: 27/02/2007 (dr Małgorzata Martynuska, promotor: prof. dr hab. Adam Stefan Walaszek)
 • Polityka nacjonalistyczna baskijskich ruchów w Hiszpanii 1975-2004, data obrony: 27/02/2007 (dr Dagmara Głuszek-Szafraniec, promotor: prof. dr hab. Michał Chorośnicki)
 • Reprezentacja interesów regionów w Unii Europejskiej, data obrony: 27/02/2007 (dr Filip Skawiński, promotor: prof. dr hab. Michał Chorośnicki)
 • Rola i znaczenie Rosji dla zwalczania terroryzmu międzynarodowego, data obrony: 23/01/2007 (dr Kazimierz Kraj, promotor: prof. dr hab. Erhard Cziomer)
 • Polityczne i prawne implikacje interwencji zbrojnych dla pokoju, bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowej. Aspekty teoretyczne i wybrane przykłady z przełomu XX i XXI wieku, data obrony: 23/01/2007 (dr Bartłomiej Zapała, promotor: prof. dr hab. Erhard Cziomer)

2006 rok

 • Ład i państwo. Główne koncepcje polityczne i prawne szkockiego Oświecenia, data obrony: 19/12/2006 (dr Rafał Lis, promotor: prof. dr hab. Bogdan Szlachta)
 • Korupcja w Polsce. Aspekty prawne, polityczne i społeczne, data obrony: 28/11/2006 (dr Julita Jaźwińska, promotor: prof. dr hab. Marek Bankowicz)
 • Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad tożsamością narodową w naukach społecznych, data obrony: 24/10/2006 (dr Paweł Ścigaj, promotor: prof. dr hab. Marek Waldenberg)
 • Serbska idea narodowa w polityce wewnętrznej Jugosławii w latach 1992 - 2000, data obrony: 26/09/2006 (dr Mirella Moczała-Korzeniewska, promotor: prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka)
 • Realizacja wolności wypowiedzi na gruncie przepisów i praktyki w USA, data obrony: 04/07/2006 (dr Michał Matyasik, promotor: dr hab.  Bogusława Bednarczyk)
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości a jego wpływ na kształt międzynarodowych stosunków gospodarczych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, data obrony: 23/05/2006 (dr Radosław Potorski, promotor: prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński)
 • Dominium jako forma ustrojowa państw anglosaskich, data obrony: 23/05/2006 (dr Aleksander Dańda, promotor: prof. dr hab. Andrzej Zięba)
 • Spory w kierownictwie PRL i wśród czołowych ekonomistów na temat kierunków rozwoju gospodarczego w Polsce w latach 1956-1970, data obrony: 25/04/2006 (dr Andrzej Starościk, promotor: prof. dr hab. Grzegorz Mazur)
 • Debata wokół reformy Unii Europejskiej i jej poszerzenia na wschód w Niemieckim Bundestagu XIV kadencji (1998-2002), data obrony: 25/04/2006 (dr Anna Paterek, promotor: prof. dr hab. Janusz Węc)
 • Dzieje sporu. "Kultura" w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947-1956, data obrony: 25/04/2006 (dr Marek Żebrowski, promotor: prof. dr hab. Jacek Maria Majchrowski)
 • Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych, data obrony: 25/04/2006 (dr Agnieszka Nitszke, promotor: prof. dr hab. Andrzej Zięba)
 • Instytucje Bretton Woods w procesie reform na przykładzie polityki Międzynarodowego Funduszu Walutowego w latach 1992-2002, data obrony: 24/04/2006 (dr Agnieszka Mosurek-Zava, promotor: prof. dr hab. Michał Chorośnicki)
 • Emigracja latynoska w Stanach Zjednoczonych Ameryki po II wojnie światowej, data obrony: 21/03/2006 (dr Anna Bartnik, promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania )
 • Konwent w sprawie Przyszłości Europy - geneza, dynamika, znaczenie, data obrony: 21/03/2006 (dr Maciej Jastrzębiec-Pyszyński, promotor: prof. dr hab. Janusz Węc)
 • Regiony w Polsce - rola ustrojowa i zadania województwa. Przykład Województwa Małopolskiego, data obrony: 21/02/2006 (dr Marta Kijak-Bloch, promotor: prof. dr hab. Marek Bankowicz)
 • Stan i zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego w krajach Unii Europejskiej. Współpraca państw europejskich w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego, data obrony: 21/02/2006 (dr Dominika Karwoth-Zielińska, promotor: prof. dr hab. Lubomir W. Zyblikiewicz)
 • Wolność w historii myśli politycznej. Próba postmodernistycznej reinterpretacji wybranych koncepcji wolności, data obrony: 17/01/2006 (dr Iwona Barwicka-Tylek, promotor: prof. dr hab. Krystyna Anna Chojnicka)

2005 rok

 • Partie faszystowskie i narodowosocjalistyczne w Polsce, data obrony: 22/11/2005 (dr Olgierd Grott, promotor: prof. dr hab. Jacek Maria Majchrowski)
 • Gabriele D'Annunzio - u źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu, data obrony: 22/11/2005 (dr Joanna Sondel-Cedarmas, promotor: prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz)
 • Problemy recepcji filozofii Platona w niemieckojęzycznej myśli politycznej po pierwszej wojnie światowej, data obrony: 22/11/2005 (dr Marek Trojanowski, promotor: dr hab. Werner Röhr)
 • Stanowisko Francji wobec reformy instytucjonalnej i poszerzenia Unii Europejskiej (1996-2004), data obrony: 27/09/2005 (dr Tomasz Młynarski, promtor: prof. dr hab. Erhard Cziomer)
 • Polityka personalna w procesie kształtowania i funkcjonowania administracji federalnej USA, data obrony: 27/09/2005 (dr Joanna Trzaska-Wieczorek, promotor: prof. dr hab. Andrzej Szromnik)
 • Między konfliktem a dialogiem. Polityka zagraniczna Ukrainy wobec Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku (1997-2004), data obrony: 27/09/2005 (dr Rafał Kęsek, promotor: Erhard Cziomer)
 • Elita gospodarcza a polityka zagraniczna. Rosyjskie grupy finansowo-przemysłowe a rosyjska polityka Bałtycka 1991-1999, data obrony: 24/05/2005 (dr Andris Spruds, promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania)
 • Drugi wiek nuklearny. Broń jądrowa a informacyjna rewolucja w sprawach wojskowych, data obrony: 24/05/2005 (dr Łukasz Kamieński, promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania)
 • Prognozowanie globalne w naukach o polityce. Problemy metodologiczne, data obrony: 12/04/2005 (dr Michał Węsierski, promotor: dr hab. Tadeusz Klementewicz)
 • Międzynarodowe organizacje europejskich partii chrześcijańsko-demokratycznych, data obrony: 08/03/2005 (dr Roman Kilar, promotor: prof. dr hab. Andrzej Zięba)

2004 rok

 • Polityczny charakter działalności Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie (1946-1955), data obrony: 07/12/2004 (dr Filip Musiał, promotor: dr hab. Marian Bębenek)
 • Polityka rządu Republiki Federalnej Niemiec wobec Federacji Rosyjskiej w latach 1992-2002, data obrony: 07/12/2004 (dr Beata Molo, promotor: prof. dr hab. Erhard Cziomer)
 • Badania nad konfliktem i pokojem międzynarodowym u progu XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Kosowa, data obrony: 07/12/2004 (dr Marcin Lasoń, promotor: prof. dr hab. Erhard Cziomer)
 • Wolność i porządek. Myśl polityczna Pawła Popiela, data obrony: 07/12/2004 (dr Jacek Kloczkowski, promotor: prof. dr hab. Jacek Maria Majchrowski)
 • Polityka zagraniczna Pakistanu wobec Afganistanu 1979-2003, data obrony: 07/12/2004 (dr Aleksander Głogowski, promotor: prof. dr hab. Michał Chorośnicki)
 • Konsekwencje ewolucji polskiego systemu partyjnego dla partii centrolewicowych. Miejsce i rola SLD, PSL i UP w polskim systemie partyjnym po 1993 roku, data obrony: 09/11/2004 (dr Dominik Sieklucki, promotor: prof. dr hab. Marek Bankowicz)
 • Kataryzm. Spór o dualizm średniowieczny, data obrony: 14/09/2004 (dr  Joanna Borkowska, promotor: prof. dr hab. Michał Jaskólski)
 • Między integracją a europeizacją. Kościół katolicki w Polsce wobec Unii Europejskiej w latach 1997-2003, data obrony: 01/06/2004 (dr Maciej Drzonek, promotor: prof. dr hab.  Zdzisław  Mach)
 • Wpływ narodowosocjalistycznej Trzeciej Rzeszy na rozwój rasizmu włoskiego w latach 1938-1945, data obrony: 20/04/2004 (dr Sławomir Pyciński, promotor: prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz)
 • Działalność i charakter Żydowskiego Stowarzyszenia Humanitarnego B'nei B'rith w latach 1982-1938, data obrony: 20/04/2004 (dr Anna Kargol, promotor: prof. dr hab. Jacek Maria Majchrowski)

2003 rok

 • Data obrony: 30/09/2003 (dr Paweł Laidler)
 • Państwo, religia, historia. Filozofia polityczna Friedricha von Hardenberga (Novalisa), data obrony: 15/04/2003 (dr Anna Citkowska-Kimla, promotor: prof. dr hab. Krystyna Anna Chojnicka)
 • Data obrony: 25/02/2003 (dr Piotr Rapciak)
 • Data obrony: 25/02/2003 (dr Ewa Nowacka)

2002 rok

 • Polityka wschodnia Włoch po 1989 roku, data obrony: 19/11/2002 (dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek, promotor: prof. dr hab. Lubomir W. Zyblikiewicz)
 • Miejsce Europy w polityce bezpieczeństwa Rosji 1992-2002, data obrony: 29/10/2002 (dr Marek Czajkowski, promotor: prof. dr hab. Erhard Cziomer)
 • Benedetto Croce wobec faszyzmu - ewolucja doktryny politycznej, data obrony: 27/09/2002 (dr Małgorzata Kiwior-Filo, promotor: prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz)
 • Spór o pojęcie społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, data obrony: 24/09/2002 (dr Dorota Pietrzyk-Reeves, promotor: prof. dr hab. Bogdan Szlachta)
 • Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926-1933, data obrony: 24/09/2002 (dr Adrian Tyszkiewicz, promotor: prof. dr hab. Grzegorz Mazur)
 • Komunitarystyczna krytyka "Teorii sprawiedliwości" Johna Rawlsa; cnota i dobro wspólne we współczesnym liberalizmie amerykańskim, data obrony: 09/07/2002 (dr Rafał Prostak, promotor: dr hab. Bogusława Bednarczyk)
 • Ordoliberalna koncepcja ładu politycznego, społecznego i ekonomicznego w myśli politycznej Wilhelma Roepkego, data obrony: 25/06/2002 (dr  Piotr Dardziński, promotor: prof. dr hab. Michał Jaskólski)
 • Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w dziedzinie polityki zagranicznej. Studium okresu po II wojnie światowej, data obrony: 07/05/2002 (dr Łukasz Wordliczek, promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania)
 • Biura obsługi i służby informacyjne Parlamentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, data obrony: 18/04/2002 (dr Iwona Kowalska-Koprowska, promotor: prof. dr hab. Marian Grzybowski)
 • Idee polityczne w twórczości T. S. Eliota, data obrony: 05/02/2002 (dr Piotr Kimla, promotor: prof. dr hab. Krystyna Anna Chojnicka)

2001 rok

 • Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli Lorda Actona, data obrony: 11/12/2001 (dr Arkady Rzegocki, promotor: prof. dr hab. Michał Jaskólski)
 • Europejska Unia Demokratyczna - organizacja i doktryna, data obrony: 28/09/2001 (dr Beata Kosowska-Gąstoł, promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania)
 • Kształtowanie się wydawnictwa i koncernu prasowego "Ilustrowany Kurier Codzienny" w Krakowie (1910-1939), data obrony: 25/06/2001 (dr Piotr Borowiec, promotor: prof. dr hab. Jacek Maria Majchrowski)
 • Rozbiór Rumunii w 1940 roku, data obrony: 25/06/2001 (dr Agnieszka Kastory, promotor: prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka)
 • Komitet Regionów Unii Europejskiej. Władze lokalne i regionalne w systemie politycznym Unii Europejskiej, data obrony: 11/06/2001 (dr  Krzysztof Szczerski, promotor: prof. dr hab. Marian Grzybowski)

2000 rok

 • Stosunki Polski z Egiptem i Irakiem w latach 1955-1989, data obrony: 18/12/2000 (dr Hayssam Obeidat, promotor: prof. dr hab. Lubomir W. Zyblikiewicz)
 • Udział grup narodowych i etnicznych w kształtowaniu sfery publicznej. Mniejszości w mediach brytyjskich i polskich - analiza porównawcza, data obrony: 12/12/2000 (dr Beata Klimkiewicz, promotor: dr hab. Teresa Sasińska-Klas)