Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozyskane granty - kliknij element z listy aby rozwinąć

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Kierownik projektu

Typ projektu

Tytuł projektu

Okres realizacji

Instytucja finansująca

Nazwa programu

Numer konkursu

Dr hab. Paweł Laidler

BADAWCZY

Zaufanie i przejrzystość w czasach inwigilacji. Perspektywa amerykańska, niemiecka i polska (Trust and Transparency in an Age of Surveillance. American, German and Polish Perspectives).

2018-2021

NCN

BEETHOVEN NCN - PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

BEETHOVEN 2

Dr hab. Paweł Laidler

BADAWCZY

Konstytucjonalizacja polityki jako narzędzie kontroli i równowagi w ujęciu porównawczym

2019-2021

 

NCN

OPUS NCN

OPUS 16

 

Dr Rafał Kuś

BADAWCZY

National Public Radio w amerykańskim systemie medialnym i politycznym

2019-2020

NCN

MINIATURA NCN – DZIAŁANIA NAUKOWE

MINIATURA 3

Dr Tomasz Soroka

BADAWCZY

Miejsce i znaczenie języka inuickiego w polityce i prawie terytorium Nunavut

2019-2020

NCN

MINIATURA NCN – DZIAŁANIA NAUKOWE

MINIATURA 3

Dr hab. Łukasz Kamieński

BADAWCZY

Neurobiologia i neurotechnologie na wojnie

2020-2023

NCN

OPUS NCN

OPUS 17

Dr Agnieszka Małek

BADAWCZY

Pomiędzy Kanadą a Polską: transnarodowe praktyki, przekazy polityczne i obywatelskie zaangażowanie

2020-2023

NCN

OPUS NCN

OPUS 18

Dr Katarzyna Górska, dr Joanna Kulpińska

BADAWCZY

Wpływ zmian polityki imigracyjnej Polski wywołanych przez COVID-19 na rynek pracy

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

Kierownik projektu

Typ projektu

Tytuł projektu

Okres realizacji

Instytucja finansująca

Nazwa programu

Numer konkursu

Prof. dr hab. Adam Jelonek

BADAWCZY

 

Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce.

2017-2020

NCN

OPUS NCN

OPUS 11

Mgr Simona Sienkiewicz

BADAWCZY

Synkretyzm religijny jako droga do dialogu międzywyznaniowego na przykładzie Moluków (Indonezja).

 

2016-2021

 

MNISW

DIAMENTOWY GRANT   MNISW

 

DIAMENTOWY GRANT V

 

Mgr Simona Sienkiewicz

BADAWCZY

Problem relacji między rdzenną ludnością a wewnetrznymi migrantami. Studium przypadku z prowincji Moluki (Indonezja)

2019-2021

 

NCN

ETIUDA NCN

ETIUDA 7

Dr Karolina Rak

EDUKACYJNY

Akredytacja International Education Society (IES) dla kierunku Studia Azjatyckie

2019-2020

MNISW

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

AKREDYTACJE ZAGRANICZNE

Instytut Europeistyki UJ

Kierownik projektu

Typ projektu

Tytuł projektu

Okres realizacji

Instytucja finansująca

Nazwa programu

Numer konkursu

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

BADAWCZY

UE: Zróżnicowana integracja, dominacja i demokracja - EU3D

2019-2023

MNISW

PREMIA NA HORYZONCIE 2

PREMIA NA HORYZONCIE 2

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

BADAWCZY

Populistyczna rebelia przeciwko nowoczesności w Europie Wschodniej w XXI w.: neo-tradycjonalizm i neo-feudalizm

2019-2021

MNISW

PREMIA NA HORYZONCIE 2

PREMIA NA HORYZONCIE 2

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

BADAWCZY

Pokryzysowa legitymizacja Unii Europejskiej - Europejska Sieć Treningowa - PLATO

2017-2021

MNISW

PREMIA NA HORYZONCIE

-

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

BADAWCZY

Opóźnione zmęczenie transformacją w Europie Środkowo-Wschodniej (Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe).

2018-2022

MNISW

PREMIA NA HORYZONCIE

-

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

BADAWCZY

The Post-crisis Legitimacy of the European Union. European Training Network — PLATO.

2017-2020

KOMISJA EUROPEJSKA

HORYZONT 2020

-

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

BADAWCZY

Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe.

2018-2021

KOMISJA EUROPEJSKA

HORYZONT 2020

-

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

BADAWCZY

EU Differentiation, Dominance and Democracy - EU3D

2019-2023

KOMISJA EUROPEJSKA

HORYZONT 2020

H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

BADAWCZY

Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neo-feudalism - POPREBEL

20219-2021

KOMISJA EUROPEJSKA

HORYZONT 2020

H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020

Prof. dr hab. Jan Tkaczyński

BADAWCZY

Czy przyjęte standardy oraz doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego mogą znaleźć zastosowanie w procesie tworzenia polityki ekologicznej w Chinach?

2017-2020

NCN

OPUS NCN

OPUS 12

Dr Przemysław Tacik

BADAWCZY

Prawo narodów do samostanowienia: krytyczna analiza koncepcji w dobie populizmu

2020-2023

NCN

OPUS NCN

OPUS 17

Dr Maciej Stępka, dr Agata Mazurkiewicz (INPiSM UJ)

BADAWCZY

Rezyliencja (resilience) jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach pandemii COVID-19. Przypadek Rzeczypospolitej Polskiej

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

EDUKACYJNY

Wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania dla Unii Europejskiej (Internal and external challenges to the European Union).

2017-2020

EACEA

ERASMUS +

2017-EAC/A03/2016

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

EDUKACYJNY

Central and East European, Russian and Eurasian Studies

2017-2022

EACEA

ERASMUS +

ERASMUS +, 2017 R.

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

EDUKACYJNY

Creative Economy and Culture International Link (REACTIK)

2018-2021

EACEA

ERASMUS +

JEAN MONNET - ERASMUS+, CALL 2017

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

EDUKACYJNY

Europen Politics and Society Vaclav Havel Joint Master Programme

20217-2021

EACEA

ERASMUS

2017 R

Dr Elżbieta Mach

EDUKACYJNY

Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement.

2019-2021

EACEA

EUROPA DLA OBYWATELI

EACEA51/2018

Dr Grzegorz Pożarlik

EDUKACYJNY

Enhancing academic mobility in the field of Visegrad Studies in the V4, EU EaP and Western Balkans

2019-2022

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

INNE PROGRAMY ZAGRANICZNE

2019 R.

Dr Natasza Styczyńska

EDUKACYJNY

European Studies Revitalized Across Asian Universities

2017-2020

EACEA

ERASMUS +

2017

Dr Wojciech Burek

INNE

wsparcie dla czasopisma "Problemy współczesnego prawa międzynarodowego i porównawczego".

2019-2020

MNISW

MNISW - WSPARCIE DLA CZASOPISM NAUKOWYCH

WSPARCIE DLA CZASOPISM NAUKOWYCH

Dr Marcin Zubek

INNE

Future in EU-rope and Austria: Democracy and Regions.

2018-2022

UJ-DOT

INNE PROGRAMY ZAGRANICZNE

-

 

 

 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Kierownik projektu

Typ projektu

Tytuł projektu

Okres realizacji

Instytucja finansująca

Nazwa programu

Numer konkursu

Mgr Agata Kałabunowska

BADAWCZY

Współczesne idee niemieckiego ekstremizmu prawicowego.

2018-2020

NCN

ETIUDA NCN

ETIUDA 6

Dr Adam Kirpsza

BADAWCZY

Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej.

2017-2021

NCN

SONATA NCN

SONATA 9

Dr Marcin Grabowski

BADAWCZY

Wspólnota Azji Północno-Wschodniej w kontekście współpracy i rywalizacji mocarstw regionu

2017-2022

NCN

SONATA NCN

SONATA 11

Dr Tomasz Pugacewicz

BADAWCZY

Między centrum a peryferiami. Koncepcje teoretyczne Ludwika Ehrlicha na tle anglosaskiej nauki o stosunkach międzynarodowych w pierwszej połowie XX w.

2018-2021

NCN

SONATA NCN

SONATA 13

Mgr Agnieszka Batko

BADAWCZY

W poszukiwaniu pojednania w Azji Północno-Wschodniej: nowe drogi rekoncyliacji pomiedzy Japonią i Koreą Południową.

2018-2021

NCN

PRELUDIUM NCN

PRELUDIUM 13, KONKURS 25

Mgr Marta Hoffmann

BADAWCZY

Strategie medykalizacyjne Światowej Organizacji Zdrowia

2018-2020

NCN

PRELUDIUM NCN

PRELUDIUM 13, KONKURS 25

Mgr Robert Siudak

BADAWCZY

Dyskursy cyberbezpieczeństwa w świetle zagrożeń związanych z technoologiami informacyjno-komunikacyjnymi w Polsce.

2018-2021

NCN

PRELUDIUM NCN

PRELUDIUM 14

Mgr Piotr Sawczyński

BADAWCZY

Mesjanizm żydowski a podmiotowość polityczna w pismach Waltera Benjamina i Giorgia Agambena.

2018-2021

NCN

PRELUDIUM NCN

PRELUDIUM 14

Mgr Katarzyna Głowacka

BADAWCZY

Zbrodnia katyńska i zbrodnia na Wołyniu w polskiej polityce pamięci (1990-2019).

2020-2023

NCN

PRELUDIUM NCN

PRELUDIUM 17

Mgr Jan Niemiec

BADAWCZY

Obrońca wiary: rola religii w tureckiej polityce zagranicznej względem Bałkanów Zachodnich w XXI wieku.

2020-2022

NCN

PRELUDIUM NCN

PRELUDIUM 18

Dr hab. Paweł Frankowski

BADAWCZY

Standardy pracy w umowach o wolnym handlu i preferencyjnych porozumieniach handlowych Unii Europejskiej.

2016-2021

NCN

OPUS NCN

OPUS 10

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

BADAWCZY

Problem państw de facto w stosunkach międzynarodowych. Przypadek Sahary Zachodniej

20218-2021

NCN

OPUS NCN

OPUS 13

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

BADAWCZY

Polskie studia nad totalitaryzmem.

2016-2021

MNISW

POMNIKI POLSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ, TEOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ XX I XXI WIEKU (MNISW)

„POMNIKI POLSKIEJ MYŚLI ....." EDYCJA I

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves

BADAWCZY

Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej 30 lat po rozoczęciu transformacji w perspektywie porównawczej

2019-2022

NCN

HARMONIA NCN

HARMONIA 10

Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł

BADAWCZY

Czy nowość przynosi zmiany? Nowe partie w polskim systemie partyjnym

2020-2023

NCN

OPUS NCN

OPUS 17

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

BADAWCZY

Bezpieczeństwo narodowe Polski

w obliczu pandemii koronawirusa: implikacje wewnętrze i międzynarodowe

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ

BADAWCZY

Komunikowanie polityczne wybranych instytucji

i organów Rzeczpospolitej Polskiej w sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Dr Dariusz Stolicki

BADAWCZY

Wpływ wyborów na rozwój epidemii

w ujęciu porównawczym

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Dr Agata Mazurkiewicz, dr Maciej Stępka (IE UJ)

BADAWCZY

Rezyliencja (resilience) jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach pandemii COVID-19. Przypadek Rzeczypospolitej Polskiej

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Dr Paweł Ścigaj, dr hab. Franciszek Czech (ISM UJ)

BADAWCZY

Fałszywe informacje i teorie spiskowe w Polsce okresu pandemii – diagnoza popularności na podstawie reprezentatywnych badań sondażowych

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Dr Marcin Grabowski

 

EDUKACYJNY

 

ISAD – International Security ad Developement, studia II stopnia

 

2017-2020

 

NCBIR

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

 

1/MPK/POWER/3.3/2016

 

Dr Marcin Grabowski

 

EDUKACYJNY

 

International Relations and Public Diplomacy

 

2019-2021

 

NAWA

KATAMARAN - PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA WSPÓLNYCH STUDIÓW II STOPNIA

 

NAWA_KATAMARAN_NR 9/2019

 

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves

 

EDUKACYJNY

 

Akredytacja International Education Society (IES) dla kierunku BA in International Relations and Area Studies – IRAS

2019-2020

 

MNISW

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

AKREDYTACJE ZAGRANICZNE

Dr hab. Monika Ślufińska

 

INNE

 

Think tanki polityczne w III RP

 

2019-2021

 

MNISW

 

DIALOG

DIALOG

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta/Mgr Ewa Valde-Nowak

INNE

DUN ogólnouczelniany, wydawniczy, dwa zadania - BJ i WSMiP

2019-2020

MNISW

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ - MNISW

2018

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

INNE

Wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma "Politeja. Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego"

2016-2021

MNISW

NPRH MNISW

NPRH 4

 

Dr Dariusz Stolicki

INNE

Infrastrukura bazodanowa dla badań empirycznych nad polityką polską i europejską.

2019-2021

MNISW

DIALOG

DIALOG

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

Kierownik projektu

Typ projektu

Tytuł projektu

Okres realizacji

Instytucja finansująca

Nazwa programu

Numer konkursu

Dr hab. Magdalena Banaszkiewicz

BADAWCZY

 

Przewodnictwo a świadectwo. Analiza elementów biograficznych w narracji przewodników w kontekście interpretacji dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia.

2017-2020

NCN

SONATA NCN

SONATA 12

Dr Karolina Golemo

BADAWCZY

European music festivals, public spaces and cultural diversity

2019-2022

HERA JRP-UP

HERA JRP-UP

HERA JRP-PUBIC SPACES

Dr hab. Monika Banaś prof. UJ

BADAWCZY

Rewizja szwedzkiej polityki integracyjnej wobec imigrantów w kontekście kryzysu migracyjnego po 2010 roku

2017-2020

NCN

OPUS NCN

OPUS 12

Dr hab. Franciszek Czech, dr Paweł Ścigaj (INPiSM UJ)

BADAWCZY

Fałszywe informacje i teorie spiskowe w Polsce okresu pandemii – diagnoza popularności na podstawie reprezentatywnych badań sondażowych

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Dr hab. Magdalena Banaszkiewicz

EDUKACYJNY

ReMiT - Relacje Międzykulturowe w Turystyce. Nowatorksa specjalizacja w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ

2017-2020

NCBIR

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

1/NPK/POWER/3.1/2016

Dr hab. Monika Banaś prof. UJ, dr hab. Franciszek Czech, dr Małgorzata Kołaczek

INNE

Współpraca wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego

2017-2019

MNISW

DIALOG

DIALOG