Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie dyskryminacji

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych przywiązuje wielką wagę do zapewnienia wszystkim studentom i studentkom oraz pracownikom i pracowniczkom bezpieczeństwa oraz pracy i studiowania w warunkach wolnych od dyskryminacji, molestowania, molestowania seksualnego i mowy nienawiści, jak również mobbingu.

Dlatego od roku 2020 r. na Wydziale działa pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zapobiegania dyskryminacji. Zajmuje się on wszystkimi przypadkami zachowań, mogących stwarzać niebezpieczeństwo lub dyskomfort dla studentów/ek oraz pracowników/czek. Działa on w ścisłym porozumieniu z Działem ds. bezpieczeństwa i równego traktowania UJ.

W razie zetknięcia się z jakąkolwiek taką sytuacją, można (i należy) powiadomić o tym pełnomocnika. Można to zrobić w zakładce „Złóż zgłoszenie”.