Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Słowo od Dziekana

Drodzy Przyjaciele,

Witam Was serdecznie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Cieszę się, że obdarzyliście nas zaufaniem i postanowiliście wśród nas spędzić okres Waszej studenckiej młodości. Uczynimy wszystko, żeby Waszego zaufania nie zawieść - postaramy się dać Wam ciekawe programy studiów, najlepszych nauczycieli, przyjazną atmosferę. Chciałbym aby Wasze studia przygotowały Was do udanego startu na polskim i europejskim rynku pracy, ale też żeby dały Wam wiedzę ogólną, która umożliwi Wam w przyszłości sprawne i twórcze reagowanie na zmieniające się świat.

Zależy mi szczególnie na tym, żebyście na naszym Wydziale doskonalili najważniejsze kwalifikacje intelektualne: niezależność myślenia, krytyczny stosunek do informacji, otwartość, tolerancję, umiejętność prowadzenia dialogu czy zdolność do samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów. Chciałbym abyście uczyli się samodzielności, ale też nabywali umiejętności pracy w grupie. Aby to osiągnąć będziemy doskonalić nasze programy dydaktyczne, ale też będziemy was zapraszali do wspólnej pracy badawczej między innymi w studenckich Kołach Naukowych. Pomożemy Wam lepiej rozumieć świat, poznawać bogactwo międzynarodowej polityki, procesów społecznych i kulturowych, zdobywać o nich wiedzę, ale też umiejętności pozwalające czerpać z tej wiedzy pożytek.

Mam nadzieję, że uda nam się umocnić Was w przekonaniu, że warto studiować procesy społeczne, polityczne i kulturowe i że wiedza ta jest nie tylko interesująca, ale też użyteczna. Chciałbym też żebyście skorzystali z czasu spędzonego w Krakowie i Uniwersytecie aby rozwijać swoje zainteresowania, bawić się, nawiązywać znajomości i przyjaźnie. Zdobędziecie w ten sposób bezcenny kapitał na całe życie. Liczymy na Waszą aktywność, zapraszamy Was do rozmowy na wszystkie tematy związane z Wydziałem – będziemy cenić Wasze uwagi, także te krytyczne. Korzystajcie z tego co Uniwersytet, Kraków i Wydział mają Wam do zaoferowania i pracujcie wspólnie z nami aby ten Wydział stawał się jeszcze lepszy, abyśmy byli z niego dumni. Jesteście członkami naszej akademickiej społeczności, zaznaczcie w niej swoją obecność!

prof. dr hab. Zdzisław Mach
Dziekan Wydziału SMiP