Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenckie koła naukowe - kliknij element z listy aby rozwinąć

Bliskowschodnie Koło Naukowe

Bliskowschodnie Koło Naukowe powstało w 2004 roku przy Katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu, pod opieką naukową dr Hayssama Obeidata.

Od 2012 roku opiekę nad kołem sprawuje dr Łukasz Fyderek.

Obszarem zainteresowań członków Koła jest szeroko rozumiany Bliski Wschód, który obejmuje nie tylko kraje Półwyspu Arabskiego i Lewantu, ale również obszary Afryki Północnej, Turcji i Iranu, a także Afganistanu i Pakistanu.

Siedziba: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ul. Gronostajowa 3,  pokój 123

Strona internetowa: http://www.orient.uj.edu.pl/instytut/kola-naukowe/bliskowschodnie-kolo-naukowe

Kontakt: bliskowschodniekn@gmail.com

Obecność w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/bliskowschodniekn

Dalekowschodnie Koło Naukowe

Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ jest organizacją studencką działającą przy Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Początki DKN sięgają 2001 r. - zostało wówczas utworzone Koło Naukowe Studentów Studiów Dalekowschodnich UJ. W 2004 r. zmieniono nazwę na obecną. Niestety mimo dokonań i sukcesów, w 2009 r. Koło zawiesiło swoją działalność.

Wraz z początkiem roku akademickiego 2010/2011 reaktywowano DKN UJ w zupełnie nowym składzie. Organizację tworzą studenci UJ zainteresowani szeroko pojętą tematyką Dalekiego Wschodu, którzy za zadanie stawiają sobie obalanie stereotypów i rozwijanie wiedzy związanej z kulturami dalekowschodnimi.

W obrębie Koła działa wiele Sekcji Tematycznych, które odpowiadają jego interdyscyplinarnemu charakterowi i pozwalają na rozwijanie zainteresowań we wszystkich dziedzinach.

Siedziba: IBiDW, ul. Gronostajowa 3, pokój nr 147.

Strona internetowa: http://www.dkn.orient.uj.edu.pl/

Kontakt: dkn.poczta@gmail.com

Obecność w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/dknuj

Koło Myśli Libertariańskiej im. Murraya N. Rothbarda UJ

Siedziba: Rynek Główny 34, II piętro, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.

Adres e-mail: kml.rothbard@gmail.com

Obecność w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/KML.UJ

Koło Nauk Politycznych UJ

Koło Nauk Politycznych jest organizacją naukową powołaną z myślą o wszystkich studentach zainteresowanych szeroko pojętą problematyką społeczno-polityczną (zwłaszcza studentach politologii, stosunków międzynarodowych, prawa czy historii).

Funkcjonuje od roku akademickiego 1999/2000. Swą działalność Koło realizuje na kilku płaszczyznach - podstawą jego funkcjonowania są kluby tematyczne.

Ważne miejsce zajmują też spotkania z udziałem interesujących postaci współczesnego życia politycznego oraz debaty.

KNP UJ publikuje czasopismo pt. „Drugi Obieg" , które stanowi forum wymiany opinii oraz publikacji popularnonaukowej twórczości studentów.

KNP intensywnie rozwija współpracę z pokrewnymi kołami naukowymi z całej Polski m.in. poprzez uczestnictwo i organizowanie ogólnopolskich konferencji naukowych oraz Akademii Politologicznych.

Strona internetowa:http://www.knp.inp.uj.edu.pl/

Kontakt:kolonaukpolitycznych@gmail.com

Obecność w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/pages/Koło-Nauk-Politycznych/174735154564

Koło Naukowe Amerykanistyki

Koło Naukowe Amerykanistyki oficjalnie powstało w 2004 roku. Po prawie rocznej przerwie, w listopadzie 2006 roku zostało reaktywowane i rozpoczęło swą aktywną i prężną działalność.

Koło Naukowe Amerykanistyki zrzesza głównie studentów I i II stopnia, studiujących w Instytucie Amerykanistyki I Studiów Polonijnych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Do głównych celów i zadań Koła należy m.in.:

 • rozwijanie zainteresowań naukowych studentów Amerykanistyki,
 • prowadzenie badań związanych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, integracja i aktywizacja środowiska studenckiego,
 • angażowanie studentów w pracę naukową i badawczą oraz popularyzacja wiedzy o USA (także poza strukturami Koła).

Koło realizuje swe cele poprzez organizację spotkań ze specjalistami i naukowcami, organizację konferencji i seminariów oraz współpracę i wymianę doświadczeń z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.

Strona internetowa:

Kontakt:kna@uj.edu.pl

Profil w serwisie Facebook:https://www.facebook.com/ujkna

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ jest organizacją działającą przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Zrzesza ono studentów zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w aspekcie narodowym jak i międzynarodowym.

Obecnym fundamentem Koła są trzy sekcje:
- Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Mundurowych
- Wojskowości i Konfliktów Zbrojnych

Podział na sekcje umożliwia studentom wybór własnego obszaru zainteresowań w dziedzinie bezpieczeństwa i jego zgłębianie. Na spotkania zapraszani są eksperci, którzy dzielą się wiedzą. Później istnieje możliwość wymiany poglądów, opinii i spostrzeżeń.

KNBN UJ organizuje też duże wydarzenia: konferencje, debaty czy wykłady otwarte. Celem jest wniesienie wkładu w budowanie pozycji Uniwersytetu Jagiellońskiego jako ważnego ośrodka badań nad bezpieczeństwem.

Strona internetowa:http://www.knbn.inp.uj.edu.pl/

Kontakt:knbnuj@gmail.com

Obecność w serwisie Facebook:https://www.facebook.com/KNBNUJ

Koło Naukowe Europeistyki UJ

Koło Naukowe Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest prężnie działającą grupą studentów, czynnie angażujących się w życie naukowe oraz społeczne.

Koło ma na swoim koncie organizację wielu konferencji, wyjazdów naukowych oraz akcji promujących integrację europejską.

Najlepszymi przykładami pomyślnej działalności są m.in. zorganizowane przez Koło ogólnopolskie symulacje obrad Rady Unii Europejskiej czy międzynarodowa konferencja "Transformation in Central and Eastern Europe: before, after, in the process?"

Na osobną uwagę zasługuje ambitny projekt Zeszytów Naukowych Europeistyki, regularnie wydawanych przez KNE UJ. Organizowany przez Koło co roku 9 maja Dzień Europy, mający na celu upamiętnienie rocznicy Deklaracji Schumana, stał się zarówno dobrą tradycją, jak i świętem, obchodzonym przez cały Instytut Europeistyki UJ.

Koło Naukowe Europeistyki współpracowało z wieloma ważnymi politykami europejskimi, takimi jak posłowie do Parlamentu Europejskiego: Róża Thun oraz Bogusław Sonik.

Strona internetowa: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/pl_PL/studenci/kola-naukowe/europeistyki

Kontakt: kn.europeistyki@gmail.com

Obecność w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/groups/92242206027/

Koło Naukowe Migracji i Studiów Etnicznych

Koło Naukowe Studentów Migracji i Etniczności UJ zostało założone w styczniu 2011 roku i działa przy Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.

Do celów Koła należą:

 • wymiana doświadczeń oraz prezentowanie wyników prac badawczych podejmowanych przez studentów,
 • integracja studentów i pracowników naukowych w celu zacieśniania współpracy i wymiany poglądów,
 • spotkania ze specjalistami, naukowcami i innymi osobami, które mogą być pomocne w zgłębianiu tematów interesujących studentów,
 • organizowanie odczytów, konferencji i seminariów,
 • podejmowanie zespołowych i indywidualnych prac naukowo – badawczych,
 • publikowanie osiągnięć naukowych, między innymi w formie zeszytów/roczników,
 • współpracę i wymianę doświadczeń z innymi kołami naukowymi,
 • wspieranie aktywności związanej z samorządnością studentów,
 • organizowanie konkursów, festiwali i objazdów naukowych.

Strona internetowa:http://etnicznosc-i-migracje.blogspot.com/

Kontakt:migracjeietnicznosc.kolo.uj@gmail.com

Koło Naukowe Niemcoznawstwa

Koło Naukowe Niemcoznawstwa powstało w październiku 2008 roku, jako jedna z jednostek podlegających Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem jaki postawili sobie członkowie założyciele, było stworzenie zrzeszenia studentów (nie tylko kierunku Europeistyka, specjalność: Niemcoznawstwo) zainteresowanych szeroko pojmowaną tematyką relacji Polsko-Niemieckich i stosunków między oboma narodami.

Obecnie współpracujemy z Studenckim Kołem Naukowym Germanistów UJ, Kołem Naukowym "Memento" CBH UJ, Kołem Naukowym Europeistyki oraz z Studenckim Klubem Żeglarskim UJ ODYSEUSZ.

Strona internetowa: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/pl_PL/studenci/kola-naukowe/niemcoznawstwa

Kontakt: knn@uj.edu.pl

Obecność w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ko%C5%82o-Naukowe-Niemcoznawstwa-UJ/369705084350

Koło Naukowe Katedry UNESCO ds. Edukacji o Holokauście

Koło Naukowe Katedry UNESCO ds. Edukacji o Holokauście – zrzesza grupę studentów zainteresowanych pamięcią zbiorową i kulturową, historią oraz upamiętnianiem Holokaustu, a także mechanizmami działania systemów totalitarnych.

Opiekunką naukową Koła jest dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs.

Członkami Koła są głównie magistranci Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, studenci wiedzy o Holokauście i totalitaryzmach, ale jesteśmy otwarci na współpracę z osobami zainteresowanymi wspomnianą tematyką.

Koło rozpoczęło swoja działalność w kwietniu 2012 roku pod nazwą Koło Naukowe Memento. Przez dwa lata opiekę merytoryczną nad Kołem sprawował dr Bartosz Kwieciński. Zmiana afiliacji, opiekuna oraz nazwy Koła nastąpiła w grudniu 2014 r.

Głównym celem Koła jest aktywna edukacja o Zagładzie, mająca na celu przeciwdziałanie przyszłym ludobójstwom. Nasza działalność służy ponadto popularyzacji najwyższych wartości europejskich takich jak: prawa człowieka, tolerancja, demokracja oraz jedność w różnorodności.

Działalność:

 • projekt "Płaszów" - zagospodarowanie przyszłego muzeum,
 • projekt archiwum historii mówionej,
 • wyjazdy naukowe oraz wizyty studyjne w miejscach pamięci w kraju i za granicą,
 • spotkania ze świadkami historii oraz ocalałymi z Zagłady,
 • konferencje naukowe,
 • warsztaty edukacyjne,
 • organizacja wykładów gościnnych,
 • umacnianie współpracy międzynarodowej z ośrodkami naukowo-dydaktyczno-badawczymi o podobnym profilu zainteresowań,
 • promocja studiów,
 • współorganizowanie Dni Europy, spotkań integracyjnych w IE UJ,
 • współorganizowanie Letniej Szkoły Nauczania o Holokauście,
 • wydawanie zeszytów naukowych.

Strona internetowa:http://www.holocaust.uj.edu.pl/kolo-naukowe-memento oraz http://www.europeistyka.uj.edu.pl/pl_PL/studenci/kola-naukowe/unesco

Kontakt: kolounesco@gmail.com

Obecność w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/KoloNaukoweMemento

Koło Naukowe Kulturoznawców UJ

Kontakt: knkuj.kulturoznawcy@gmail.com

Strona: https://www.facebook.com/kulturoznawcy/

Instagram: https://www.instagram.com/kulturoznawcy/

Opiekun koła: dr Jakub Kościółek

Przewodnicząca: Ludmiła Malinowska

Opis: Koło Naukowe Kulturoznawców UJ tworzą studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ. Każdy z członków Koła jest oddzielnym światem i świat widzi na swój sposób. Dlatego oferta #KNK jest tak szeroka: spotkania, wykłady, konferencje, wieczory filmowe, wyjazdy, imprezy. Wszystko to aby poznać nas samych i innych. Pokazujemy świat i liczymy na podróż życia. Pasażerowie na gapę mile widziani :)

Koło Naukowe Studentów Rosjonazwstwa

Koło jest samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.

Koło powstało z inicjatywy studentów rosjoznawstwa w lutym 2002 roku, podczas walnego zgromadzenia członków w dniu 20 lutego 2002 roku. W marcu 2002 roku Koło zostało zarejestrowane w Radzie Kół Naukowych UJ.

KNSR zajmuje się organizacją konferencji naukowych, slajdowisk, debat, wyjazdów o charakterze naukowym i integracyjnym. Ponadto Koło redaguje Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa.

Siedziba Koła mieści się w Kolegium Śląskim przy Alei Mickiewicza 3/3a.

Strona internetowa: http://www.knsr.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/

Kontakt: uj.knsr@gmail.com

Obecność w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/KNSRUJ

Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa UJ "Wernyhora"

Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa UJ „Wernyhora" (KNSU UJ „Wernyhora") jest uczelnianą organizacją studencką działającą przy Katedrze Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Celem Koła jest szerzenie w społeczeństwie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Ukrainy, pogłębianie i rozwijanie zainteresowań tematyką ukraińską wśród studentów UJ i młodzieży szkół średnich oraz polepszanie stosunków polsko-ukraińskich, a także wdrażanie studentów do pracy naukowo-badawczej.

Koło zrzesza studentów Ukrainoznawstwa, których zainteresowania mocno wykraczają poza standardowy program nauczania. Członkowie Koła, rozwijają swoje zainteresowania zarówno poprzez podróże po Ukrainie, zagłębianie się w ukraińskie tradycje i obrzędy (wystawiając m.in. tradycyjne Wertepy), organizację i udział w konferencjach naukowych, wykładach, festiwalach, wydarzeniach promujących kulturę ukraińską czy wymianach międzynarodowych. Członkowie Koła są również silnie zaangażowani w aktualne sprawy Ukrainy i chętnie uczestniczą w licznych akacjach, np. napisaniu listu otwartego skierowanego do władz ukraińskich i polskich, dotyczącego kwestii odrębności języka ukraińskiego i wprowadzenia języka rosyjskiego jako drugiego języka państwowego w Ukrainie. Warto nadmienić, że list ten spotkał się z odpowiedzią ze strony ukraińskiej.

Koło współpracuje z wieloma organizacjami, w szczególności prowadzi stałą współpracę z Fundacją św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie.

Kontakt: knsu.uj.wernyhora@gmail.com

Obecność w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/knsu.uj.wernyhora

Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich

Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich działa przy Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.

Celami Koła są:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów,
 • rozwijanie życia naukowego wśród studentów,
 • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,
 • promowanie Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ,
 • popularyzacja wiedzy w zakresie:
  • kultury latynoamerykańskiej,
  • historii krajów Ameryki Środkowej i Południowej,
 • przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych.

Obok organizacji spotkań i konferencji naukowych, Koło nastawione jest na popularyzację wiedzy o Ameryce Łacińskiej między innymi poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych.

Obecnie organizujemy cyklicznie pokazy DKF „Spotkania z kinem latynoamerykańskim" i konkursy fotograficzne cieszące się coraz większą popularnością.

Strona internetowa:

Kontakt:kolo.latino@gmail.com

Obecność w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/groups/291480768242

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ (KSSM UJ) jest samorządną organizacją studencką o charakterze naukowym. Zostało utworzone w 1996 r. i działa przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

KSSM UJ to sprawnie i aktywnie działająca organizacja studencka, która wykorzystując wieloletnie doświadczenie porusza najważniejsze kwestie polityczno-społeczne, owocnie rozwija współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się tematyką stosunków międzynarodowych.

Zrzesza ono studentów nauk politycznych, jak i innych kierunków.

Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych poprzez organizację i udział w sympozjach, debatach, konferencjach oraz wyjazdach zagranicznych, a także pomoc w realizowaniu indywidualnych projektów studenckich oraz właściwe przygotowanie studentów do wykonywania zawodu.

W latach 2010-2014 Koło było organizatorem lub współorganizatorem ponad 60 wydarzeń. Koło prowadzi także działalność samokształceniową w oparciu o sekcje tematyczne. W KSSM UJ było kilkakrotnie wyróżniane za swoją działalność.

KSSM UJ wydaje:

 • naukowy periodyk „Zeszyty Naukowe KSSM UJ",

   

 • magazyn „ARENA. Sprawy międzynarodowe",

   

 • liczne publikacje tematyczne.

   

Adres do korespondencji: ul. Jabłonowskich 5, pok. 3, 31-114 Kraków.

Strona internetowa:http://www.kssm.pl/

Kontakt:kssm@kssm.pl

Obecność w serwisie Facebook:https://www.facebook.com/KSSMUJ

The Association of International and Area Studies of Jagiellonian University (Koło Studiów Międzynarodowych i Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego)

The Association of International and Area studies of the Jagiellonian University in Krakow, in short AIAS (thereafter Association), holding also the Polish name "Koło Studiów Międzynarodowych i Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego" (KSMiR UJ) is a self-governed, self-forming, academic student organization working with the Faculty of International and Political Studies of JU.

All students of the Jagiellonian University may become members of the organization.

The organization aims to develop the academic interests and curiosities of students, in regard to international affairs as well as the many regions of the world. We want to expand the knowledge and the competence within the range of these matters and to integrate the students who study in Polish, with the students who study in English. AIAS allows for individual self-development, based on active participation of the members in: the different functions of the organization, the workshops, the group discussions, the conferences, as well as the educational trips.

AIAS uses the following to achieve its aims:

 • discussion groups and group tasks to integrate students and ideas
 • organizing a Debating Society to discuss prominent world issues
 • organizing meetings and discussions with guest lecturers and experts
 • encourage active participation in seminars, open lectures, and conferences
 • creating and maintaining relationships with Polish and international organizations, along with the institutions dealing with international affairs and regional problems
 • academic, research-based, and educational trips
 • preparing electronic publications discussing questions of International affairs as well as those regarding the many regions of the world.

Facebook: https://www.facebook.com/aiasuj/info?tab=page_info

Contact: aias.jagiellonian@gmail.com