Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Dziekana

Nagroda Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ jest przyznawana autorom najlepszych prac magisterskich i licencjackich przygotowanych w ramach wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

Regulamin przewiduje przyznanie po 5 nagród dla najlepszych prac licencjackich i najlepszych prac magisterskich, a wniosek może złożyć zarówno promotor pracy, jak i jej recenzent. Wybór najlepszych prac dyplomowych dokonywany jest na podstawie takich kryteriów jak: nowatorski charakter pracy, metodologiczna, kompozycyjna, stylistyczna i językowa poprawność pracy, dobór i wykorzystanie źródeł, strona formalna pracy.

Laureaci nagród będą uhonorowaniu podczas listopadowego posiedzenia Rady Wydziału.

Regulamin

Regulamin nagrody Dziekana WSMiP UJ na najlepszą pracę dyplomową

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista laureatów konkursu na nagrodę za najlepszą pracę dyplomową

LISTA LAUREATÓW KONKURSU O NAGRODĘ DZIEKANA ZA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE ZA ROK AKAD. 2016/2017

 

PRACE LICENCJACKIE:

 1. Julia Makulik, Visca Catalunya! Historia i rozwój katalońskiego separatyzmu na przełomie XX i XXI wieku, promotor: Agnieszka Nitschke
 2. Aleksandra Pikiel, Wpływ syndromu wietnamskiego na politykę USA wobec konfliktu w Somalii, promotor: dr Marcin Grabowski
 3. Wiktor Hunek, Retoryka paranoiczna w kampanii prezydenckiej w Polsce w 2015 roku, promotor: dr Paweł Ścigaj
 4. Mariia Ivanchyk, Assessing the compability of Islam and Secularism: A Theoretical Analysis, promotor: dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ
 5. Krystian Książek, Idee libertariańskie w programach polskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2015 roku – analiza porównawcza, promotor: dr Paweł Ścigaj

 

PRACE MAGISTERSKIE:

 1. Florine Roos, „Shoot the Women First”: Women’s Political Violence and Its Representation, promotor: dr Katarzyna Zielińska/dr Iona Cirstocea
 2. Galit Goldstein, Analyzing the U.S.-E.U. Relationship in the Obama Era (Particularly in Regards to Its Economic Dimensions), promotor: dr Magdalena Góra
 3. Monika Machowska, Problem amerykańskiej bezdomności ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Skid Row w Los Angeles, promotor: dr hab. Marta Kijewska-Trembecka
 4. Piotr Radzik, Rewolucja i ewolucja sposobów walki w konflikcie asymetrycznym na poziomie strategicznym i operacyjnym, promotor: dr hab. Piotr Borowiec
 5. Joanna Pruska, Inwestycje niemieckie w Polsce w latach 2004-2015, promotor: prof. dr hab. Witold Stankowski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby nagrodzone w latach poprzednich

Osoby nagrodzone w roku akademickim 2015/2016

 • mgr Monika Burtyn - stosunki międzynarodowe, specjalność studia strategiczne
 • mgr Natan Szymula - bezpieczeństwo narodowe
 • mgr Anna Głowacka - studia azjatyckie, specjalność studia dalekowschodnie
 • mgr Izabela Świerkot - amerykanistyka, sp. Ameryka Północna      

Osoby nagrodzone w roku akademickim 2014/2015

 • mgr Katarzyna Jaworska - kulturoznawstwo, sp. studia blisko- i dalekowschodnie
 • mgr Kamil Nowak - Studia azjatyckie, sp. Studia dalekowschodnie
 • mgr Magdalena Lisińska - amerykanistyka, sp. Ameryka Łacińska                          

Osoby nagrodzone w roku 2014

 • mgr Piotr Sawczyński - kierunek politologia, 
 • mgr Magdalena Lisińska - kierunek stosunki międzynarodowe,
 • mgr Tymoteusz Łaszcz - kierunek kulturoznawstwo, specjalność studia bliskowschodnie
 • mgr Agnieszka Nowak - kierunek amerykanistyka, specjalność Ameryka Północna

Osoby nagrodzone w roku 2013

 • mgr Anna Kasprzycka - kierunek kulturoznawstwo, specjalność rosjoznawstwo
 • mgr Sonia Horonziak - kierunek politologia
 • mgr Radosław Niedzielski - kierunek stosunki międzynarodowe
 • mgr Joanna Skłodowska - kierunek kulturoznawstwo, specjalność latynoamerykanistyka

Osoby nagrodzone w roku 2012

 • mgr Olga Adamczyk - kierunek politologia
 • mgr Marek Liszka - kierunek kulturoznawstwo, specjalność amerykanistyka
 • mgr Wojciech Zakrzewski - kierunek stosunki międzynarodowe