Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia i pomoc materialna

Studia I i II stopnia

Podstawowe informacje o pomocy materialnej można znaleźć na stronach Działu Nauczania UJ:

Dodatkowe informacje o pomocy materialnej znajdują się na stronach organów Samorządów Studentów UJ: 

Osoby wnioskujące o umorzenie opłaty za usługi edukacyjne (m.in. z powodu pogorszenia sytuacji materialnej) prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Studia III stopnia (doktoranckie)

Informacje o pomocy materialnej dla uczestników studiów III stopnia (doktoranckich) znajdują się na stronie Studenci > Studia III stopnia oraz na stronie Towarzystwa Doktorantów UJ > Sprawy socjalne.

Za pomoc materialną i kwestie stypendialne na poziomie ogólnouczelnianym opowiada Dział Nauczania UJ.

Koordynatorem ds. pomocy materialnej na Wydziale jest mgr Paweł Mielnik, którego biuro mieści się przy Al. Mickiewicza 3 w pok. 130 (tel.: +48 12 634 20 08), przyjmuje on w dni robocze w godzinach: 09:00-13:00.