Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Religion and American Politics – Domestic and International Contexts - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się nowa publikacja pod redakcją Pauliny Napierały pt.: "Religion and American Politics – Domestic and International Contexts"

Redaktor: Paulina Napierała (ed.)

Tytuł publikacji:

  • w języku angielskim: „Religion and American Politics – Domestic and International Contexts”

Nazwa wydawnictwa: Peter Lang

Miejsce i data wydania: Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2023.

Ilość stron: 384

Numer ISBN/ISSN: 978-3-631-86596-5

Seria: International Relations in Asia, Africa and the Americas, Volume 19

Inne https://www.peterlang.com/document/1449513#

Słowa kluczowe

  • w języku angielskim: American politics; political science of religion; civil religion; evangelicals; Establishment Clause; Free Exercise Clause; Black churches; marriage equality; Trump Doctrine; environmental attitudes;

Opis publikacji:

This book presents a broad international and interdisciplinary perspective on the role of religion in American politics (both domestic and international). It is a result of cooperation between Jagiellonian University scholars and an international group of academics, including renowned American specialists, who study the interactions between religion and American politics. Coming not only from the USA, but also from Israel, Spain, Hungary, Poland, and the Palestinian territories, they provide a unique international perspective on how the USA deals with issues on the intersection of religion and politics. The book covers a variety of topics, including civil religion, legal issues, religious liberty, the public role of Black churches, religious influences on U.S. politics and on public attitudes toward a number of domestic and international policy issues.

 

Książka ta przedstawia szeroką międzynarodową i interdyscyplinarną perspektywę wobec roli religii w amerykańskiej polityce (zarówno krajowej, jak i międzynarodowej). Publikacja jest efektem współpracy badaczy UJ z międzynarodowym gronem naukowców, w tym z uznanymi amerykańskimi specjalistami zajmującymi się badaniem interakcji religii z amerykańską polityką. Pochodzące nie tylko z USA, ale także z Izraela, Hiszpanii, Węgier, Polski i terytoriów palestyńskich badania zapewniają wyjątkową międzynarodową perspektywę na to, jak USA radzą sobie z kwestiami religii i polityki. Książka porusza różnorodne tematy, w tym religię obywatelską, kwestie prawne, wolność religijną, publiczną rolę czarnych kościołów, wpływy religijne na politykę Stanów Zjednoczonych oraz postawy społeczne wobec szeregu kwestii polityki krajowej i międzynarodowej.

Religion and American politics domestic and international contexts

Download files
pdf
Spis treści
pdf
Współautorzy
Recommended
<span lang="en">Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

<span lang="en">Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału

<span lang="en">„Personal enemies, conceptual friends. Karl Loewenstein and Carl Schmitt on self-destructive legalism”</span> - nowy artykuł pracownika naszego Wydziału

„Personal enemies, conceptual friends. Karl Loewenstein and Carl Schmitt on self-destructive legalism” - nowy artykuł pracownika naszego Wydziału